Software Innovation inngår avtale med Østfold Energi

(Lysaker, 20.02.08) Software Innovation har inngått avtale med Østfold Energi om levering av informasjonsløsning for effektiv dokumenthåndtering og arkivering. Løsningen bygger på selskapets 360 plattform og har en verdi på nærmere MNOK 3 millioner.

Løsningen skal strukturere informasjonshåndtering på tvers av Østfold Energis forretningsområder og sørge for effektiv og sikker samhandling med samarbeidspartnere. Østfold Energi er en ledende energiprodusent og vil med avtalen legge grunnlaget for ytterligere effektivisering av sine prosesser knyttet til oppgavehåndtering, prosess- og prosjektarbeid.

– Østfold Energis hovedmål med informasjonsløsningen er å tilfredsstille behovet for effektiv dokumenthåndtering og arkivering. I tillegg skal dette skal gi oss bedre oversikt og sørge for at virksomhetskritisk informasjon sikres, og at lover og regler (forskrifter) følges. Vi er også fornøyd med at løsningen integreres med IFS for håndtering av teknisk dokumentasjon, sier Trude Bjering-Strand i Østfold Energi.

Aktører innen energibransjen med økt fokus på informasjonshåndtering og kontroll
– Software Innovation ser med denne avtalen muligheten til å befeste sin posisjon som leverandør i det norske energimarkedet. Vi opplever en klar trend i retning av at aktører i energibransjen øker sitt fokus på informasjonshåndtering og kontroll. Vår 360-løsning har den bredde og funksjonalitet som skal til for å understøtte de behov Østfold Energi og bransjen forøvrig har, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA.

Software Innovation opplever at energibransjens behov samsvarer godt med egne fokus- og satsingsområder og ser at den enorme økningen i informasjonsmengden skaper nye utfordringer for mange virksomheter med flere og mer avanserte systemer for lagring og tilgjengeliggjøring av informasjon. Samtidig som kravene til informasjonshåndtering og dokumentasjon av prosesser bl.a. gjennom ny lovgivning skjerpes, øker behovet for samhandling, samtidige prosesser og kommunikasjon i flere kanaler. Resultatet er en sterk økning i etterspørselen etter kjerneløsninger for styring og deling av informasjon, et marked hvor Software Innovation er sentralt posisjonert.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Frode Haugli, Software Innovation ASA – mobil 951010 00
Konserndirektør Jan Kirkerud, Software Innovation – mobil 98 21 38 12

Om Østfold Energi
Østfold Energi er en energiprodusent med utviklingsambisjoner. Selskapet har egne vannkraftverk i Indre Sogn og i Østfold, er medeier i vindkraftparken Mehuken i Sogn og Fjordane og eier to energigjenvinningsanlegg i Østfold. Østfold Energi arbeider aktivt med å utvikle sine aktiviteter innenfor småskala vannkraft, vindkraft, energigjenvinning fra avfall og fjernvarme. I tillegg er Østfold Energi engasjert i planene om bygging av et gasskraftverk på Slagentangen og gassrørledningsprosjektet Skanled og tar aktivt del i arbeidet med å tilrettelegge for anvendelse av naturgass på Østlandet.

Om Software Innovation
Software Innovation er med sine 541 ansatte et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 20 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Gjennom vårt softwarehus og vårt konsulenthus tilbyr vi tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.
Se også www.software-innovation.no

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.