Software Innovation inngår avtale om levering av dokumenthåndteringsløsning til Assuranceforeningen Skuld

(Lysaker, 23.05.08) Software Innovation har inngått avtale om leveranse av ny løsning for dokumenthåndtering i Assuranceforeningen Skuld. Avtalen som Software Innovation har inngått med Skuld omfatter i første omgang et prosjekt til en verdi på ca NOK 2,5 millioner. Potensialet i avtalen er dog betydelig større for begge parter, gjennom opsjoner og prosesseffektiviseringer.

Målet er å innføre en løsning som gjør det mulig for Skuld’s personale å få full oversikt over all korrespondanse og informasjon knyttet til en sak eller medlem. Dette vil:

• Muliggjøre informasjonsdeling på tvers av kontorer
• Redusere risiko for å miste filer
• Redusere Skuld`s sårbarhet ved brann
• Sikre tilpasning til kommende regelverk for informasjonshåndtering
• Sikre tilgang til all informasjon
• Redusere kostnader og tidsbruk knyttet til lagring og gjenfinning av informasjon

- Det skal være enkelt å lagre og gjenfinne informasjon i Skuld, slik at informasjonen og dokumentene kan benyttes i alle prosesser for å oppnå en mest mulig optimal drift. Det enkle brukergrensesnittet i løsningen og Software Innovations lange erfaring har vært utslagsgivende for vårt valg, og vil være viktige faktor for å sikre suksess. Det er store forventinger til at den nye løsningen skal bidra til å oppfylle dette målet, sier Chief Financial Officer Ståle Lyngvær Hansen i Skuld.

- Vi er stolte over å bidra til å realisere Skuld’s mål om en mer effektiv og kvalitetsorientert dokumenthåndtering, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA. Vi vil med denne leveransen gi Skuld markedets ledende løsning for Information Management, sier Haugli.

Assuranceforeningen Skuld er en ledende aktør innen marinforsikring som lever ansvars- og rettshjelpsforsikring til skipseiere og befraktere over hele verden. Skuld har hovedkontor i Oslo. De har i tillegg kontorer som ligger i Bergen, København, Hamburg, Hong Kong, New York, Pireus, Moskva og Singapore. Skuld er for tiden 160 ansatte.

Kontaktpersoner:
CFO Ståle Lyngvær Hansen, Assuranceforeningen Skuld – mobil 952 92 384
Konsernsjef Frode Haugli, Software Innovation ASA – mobil 951010 00

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.