Software Innovation inngår storavtale med Helse Sør-Øst

(Lysaker, 08.12.2009) Helse Sør-Øst RHF har besluttet å benytte Software Innovation som leverandør av saksbehandling og arkivløsning til sine underliggende helseforetak.

Helse Sør-Øst RHF har gjennomført anskaffelsesprosessen ihht Lov om offentlig anskaffelse. Etter en totalvurdering av tilbudene har det regionale helseforetaket besluttet å inngå en rammeavtale med Software Innovation om leveranse av løsning for saksbehandling og dokumenthåndtering. Avtalen gjelder for Helse Sør-Øst RHF og virksomhetens 11 tilhørende helseforetak. Den innebærer både oppgraderinger, nye installasjoner, support og vedlikehold av Software Innovations løsning Public 360⁰. Landets største helseregion Med sine 11 helseforetak og omlag 65.000 medarbeidere utgjør Helse Sør-Øst landets største helseregion med ansvar for spesialisthelsetjenester til en befolkning på 2,7 millioner mennesker. En rekke av disse helseforetakene vil etter hvert få anledning til å ta i bruk Public 360⁰ som sitt daglige arbeidsverktøy. ”Vi er tilfreds med å få på plass en regional avtale som nå kan benyttes i hele foretakgruppen. Det er et mål for oss å få flere felles løsninger. Dette kan forenkle arbeidsprosesser, rapporteringsrutiner og saksbehandling, slik at hverdagen blir mer effektiv for medarbeidere i helseforetakene”, sier Steinar Marthinsen, konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF. ”Vi oppnår gevinst på flere områder gjennom å utvikle og implementere en standardisert løsning i alle foretakene. Blant annet vil vi med felles løsning, på en enkel måte, tilpasse myndighetskrav, og NOARK standarder”, avslutter Marthinsen. En viktig anerkjennelse Den omfattende avtalen med Helse Sør-Øst RHF er svært viktig for Software Innovation og innebærer at selskapet får styrket sin posisjon i den norske helsesektoren ytterligere. "Software Innovation er glade og stolte over å ha blitt valgt til leverandør av sak- og dokument-håndteringsløsninger til Helse Sør-Øst. Dette er en viktig anerkjennelse for våre framtidsrettede og innovative løsninger bygget på SharePoint plattformen til Microsoft, sier Halvor Walla, administrerende direktør for Software Innovation Norge. ”Det at løsningen er fullintegrert med Microsoft SharePoint og Office forenkler brukergrensesnittet og gjør at brukeren kan fortsette å arbeide i en verden man er vant til. Vi ser fram til godt samarbeid om effektivisering og bedre informasjonshåndtering i helseforetakene de kommende årene", understreker Walla. For mer informasjon, kontakt: Steinar Marthinsen, konserndirektør i Helse Sør-Øst RHF, mobil 90654761, steinar.marthinsen@helse-sorost.no Halvor Walla, adm. direktør i Software Innovation Norge, mobil 95262120, halvor.walla@software-innovation.no Jan Kirkerud, konserndirektør HR & Marked i Software Innovation AS, mobil 98213812, jan.kirkerud@software-innovation.no Om Software Innovation: Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling. Public 360̊ representerer en helt ny plattform for saks- og dokumenthåndtering i helsesektoren, basert på Microsoft SharePoint plattform. Public 360̊ kombinerer sak, arkiv og dokumenthåndtering med omfattende funksjonalitet for aktiviteter og relasjonshåndtering. All funksjonalitet er tilgjengelig direkte fra Outlook og Office. Public 360̊ sikrer full kontroll over all elektronisk informasjon, effektiv arbeidsflyt og compliance. Om Helse Sør-Øst RHF: Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak), med underliggende datterselskaper: Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Psykiatrien i Vestfold, Sunnaas sykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus og Sykehusapotekene.

Tags:

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner