Software Innovation lanserer ny versjon av internasjonalt ledende løsning for dokumentkontroll og samhandling

(Lysaker, 25. november 2008) Software Innovations lanserer nå ny versjon av ProArc, selskapets løsning for teknisk dokumenthåndtering rettet mot design, bygging og drift av kompliserte tekniske anlegg. Den nye versjonen av ProArc, som er basert på samme Microsoft® SharePoint plattform som selskapets 360° løsning, gir kundene enklere brukergrensesnitt og avanserte samhandlingsmuligheter.

ProArc er en av verdens ledende løsninger for teknisk dokumenthåndtering og samhandling. Nye ProArc 6 er fullintegrert med Microsoft SharePoint og Office, hvilket løfter ProArc til et helt nytt nivå både hva gjelder globale samhandlingsmuligheter og enklere brukergrensesnitt – og gjør at brukeren kan fortsette å arbeide i en verden man er vant til.

- Med den siste versjonen av ProArc får markedet noe av det beste i verden på dokumentkontroll i krevende tekniske prosjekter – nå på ny plattform og ny teknologi. Med SharePoint og Office integrasjon skaper vi helt nye muligheter for kontrollert global samhandling i store prosjekter, sier konserndirektør Halvor Walla, leder av SI Software, som er programvarevirksomheten i Software Innovation.

ProArc gir full dokumentkontroll gjennom alle fasene i et dokuments livssyklus, og sikrer lagring, gjenfinning og deling. Løsningen er egnet for både større og mindre virksomheter, og for både enkle prosjekter og komplekse prosjekter med enorme verdier. ProArc sikrer kontroll og oversikt helt ned til de minste endringer i dokumenter og tegninger – helt fra idéstadiet, via engineering og bygging til drift og vedlikehold.

ProArc 6 – et teknologisk kvantesprang
Nye ProArc har tatt et kvantesprang i å utnytte tilgjengelig standard Microsoft teknologi, samtidig som løsningen tilbyr åpne grensesnitt og modularitet i enda større grad enn tidligere. Med web service-knytninger til andre viktige prosjektapplikasjoner som økonomi og prosjektfremdrift, vil denne løsningen bli det naturlige startstedet for alle prosjektmedarbeidere. Alle kjente SharePoint funksjoner som eksempelvis gruppekalender, diskusjonsgrupper, oppgavelister, wikies og blogger og lokale dokumentbibliotek er også tilgjengelig for et prosjekt.

Samhandling med underleverandører
ProArc Supplier Workspace basert på SharePoint vil forenkle informasjonsflyten mellom en kunde og leverandørene i kundens prosjekter vesentlig, ved at oppfølging og leveranser skjer i et SharePoint rom. Alle leverandørene kan til enhver tid gå inn og se hva som skal leveres neste periode, hva som er levert og ikke er levert innenfor tidsfristene, og status på all dokumentasjon som er en del av prosjektet. Tilsvarende kan informasjon fra prosjektets side ses mot alle leverandører i prosjektet.

Enkelt for alle, avansert for de som trenger det
For de aller fleste brukerne vil grensesnittet bli det de kjenner gjennom SharePoint, MS Office og Outlook. Ved at det meste skjer i et kjent grensesnitt forenkles bruken kraftig. De avanserte brukerne vil fortsatt ha all kjent ProArc fleksibilitet tilgjengelig når de trenger det.

20 års fartstid i ledende bransjer
ProArc er gjennom 20 år utviklet i nært samarbeid med kunder innen olje & offshore og engineering, bransjer som har kommet lengst når det gjelder å utnytte mulighetene innen teknisk dokumenthåndtering. Løsningen er i bruk i komplekse prosjekter hos en lang rekke krevende virksomheter, men kan også benyttes i små og enkle prosjekter.

Kontaktperson:
Konserndirektør Halvor Walla, SI Software i Software Innovation ASA – mobil 9526 2120

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner