Software Innovation og Bluegarden i samarbeid

(Lysaker 14.05.2009) Software Innovation AS og Bluegarden AS har inngått samarbeidsavtale om integrasjon av selskapenes respektive softwareløsninger.

Samarbeidet skal utvikles gjennom integrasjon av Bluegardens lønns- og personalløsninger med Software Innovations 360° løsning for informasjons- og dokumenthåndtering.

Sikker lagring og gjenfinning av dokumenter og saksbehandlingsfunksjoner med enkelt brukergrensesnitt skaper gevinster og sikrer ”compliance” i forbindelse med prosesser som rekruttering og andre HR prosesser i personalintensive organisasjoner.

- Vi inngår samarbeidet med Software Innovation for å kunne tilby våre kunder komplett støtte for dokumenthåndtering. Bluegarden vil innfri kravene fra offentlig sektor hva gjelder arkivverdig materiale. Software Innovation er en spesialisert leverandør med fagkompetanse og systemer som Bluegarden ikke selv besitter, uttaler Christen Rehn, produkt- og utviklingsdirektør i Bluegarden.

- Vi er veldig fornøyde for at vi gjennom dette samarbeidet kan tilby Bluegardens kunder nye og enkle løsninger basert på moderne integrasjonsprinsipper, sier konserndirektør Halvor Walla, leder av produktdivisjonen i Software Innovation.

Om produktsuiten 360°
360° fra Software Innovation ble lansert i ny utgave våren 2008 og representerer en helt ny plattform for informasjonshåndtering. 360° er en produktsuite for informasjonshåndtering som inneholder moduler for dokumenthåndtering, arkivering, saksbehandling og kontakthåndtering. Løsningen er integrert med Microsofts SharePoint teknologi, og gjør det mulig å anvende den direkte fra Outlook og Office. 360° er en praktisk, fleksibel og moderne løsning som gjør at virksomheter kan sikre seg fullstendig kontroll over all elektronisk informasjon.


For mer informasjon, vennligst kontakt:
Halvor Walla, konserndirektør og leder av produktdivisjonen i Software Innovation AS – mobil + 47 952 62 120
Christen Rehn, Produkt- og utviklingsdirektør i Bluegarden AS – tlf: + 47 934 90 702

Om Software Innovation
Software Innovation er med sine 490 ansatte et av Nordens fremste IT-miljøer. Vi er Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 20 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.
Se også www.software-innovation.com

Om Bluegarden
Bluegarden og selskapets danske eier Multidata er Skandinavias ledende leverandør av systemer, tjenester og rådgiving innen lønn, personal og HR Outsourcing. Samlet har virksomheten over 600 medarbeidere i Danmark, Sverige og Norge og en omsetning på 900 millioner kroner. Rundt 20 prosent av Skandinavias arbeidstakere mottar lønn gjennom konsernets løsninger. Det tilsvarer 2,3 millioner lønnsmottakere.

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner