Software Innovation og Capgemini utvider samarbeidet om utvikling av ny IT-løsning til Lånekassen

(Lysaker, 30.06.08) Software Innovation og Capgemini har som tidligere børsmeldt 23. april, inngått avtale om utvikling av ny løsning for kunde- og saksbehandling i Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen). Avtalen omfattet i første omgang et forprosjekt som nå er ferdigstilt og innebærer at Lånekassen gjennom Capgemini nå utøver en opsjon som gjør at Software Innovations 360-løsning velges som løsningsplattform.

Videre innebærer dette valget at Software Innovation blir en sentral samarbeidspartner videre i prosjektet. Opsjonen har en verdi på ca NOK 16 millioner. Potensialet i avtalen er fortsatt større gjennom opsjoner, totalt sett i størrelsesorden NOK 30-40 millioner over tre år.

Lånekassen har igangsatt en omfattende modernisering av virksomheten for å oppnå bedre kundeservice og større effektivitet. Moderniseringsarbeidet er organisert i utviklingsprogrammet LØFT (Lånekassens Ønskede FramTid), som skal bidra til at flere overordnede mål oppnås.

- Vi er veldig fornøyd med at resultatet av forprosjektet innebærer at vår 360-løsning er valgt som løsningsplattform, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA. Vi ser frem til det videre samarbeidet både med Capgemini og Lånekassen og har store forventninger til den videre leveransen som er viktig i videreutviklingen av Lånekassen som et digitalt direktorat.

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner