Software Innovation og Norges Geotekniske Institutt inngår avtale

(Lysaker, 27.06.08) Software Innovation har inngått avtale med Norges Geotekniske Institutt (NGI) om levering av en omfattende løsning basert på selskapets 360-suite. Løsningen skal gi prosesstøtte for så vel prosjektvirksomhet og andre kundeorienterte aktiviteter i NGI. Avtalen har en ramme på ca. NOK 6 millioner over 5 år. Løsningen skal realiseres ved hjelp av et bredt spekter av 360-komponenter.

NGI er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. NGI tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og deres påvirkning på miljøet, konstruksjoner og anlegg. NGI arbeider i markeder som olje og gass, bygg, anlegg og samferdsel, naturskade og miljøteknologi.

NGI er en privat stiftelse med mer enn 200 ansatte. Stiftelsen har kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas, USA. NGI ble utnevnt til "Senter for fremragende forskning" (SFF) i 2002 og leder "International Centre for Geohazards" (ICG).

- Vi er veldig fornøyd med å få NGI som ny kunde. NGI er en spennende organisasjon som forvalter samfunnskritisk kompetanse og er nasjonalt og internasjonalt anerkjent aktør på sitt felt. Vi ser frem til å realisere NGI`s mål om høy kvalitet og effektiv samhandling intern og mot kundene. I dette arbeidet vil vår 360-løsning stå sentralt, sier konserndirektør Kjell-Erik Tenold i Software Innovation.


Kontaktperson:
Konserndirektør Kjell-Erik Tenold, Software Innovation ASA – mobil 97105000

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner