Software Innovation Q3/08: Ikke tilfredsstillende resultat, men tar grep og kutter kostnader

(Lysaker 23. oktober 2008) Som Software Innovation tidligere har meddelt markedet, er resultatet for tredje kvartal svakere enn forventet. Konsernet hadde et negativt driftsresultat på 15,8 millioner kroner, inkludert engangskostnader på 11,9 millioner kroner. Hovedårsaken er et svakere resultat i konsulentvirksomhetene, som også er bakgrunnen for en nedbemanning i den danske og norske virksomheten i kvartalet.
– Tredje kvartal er skuffende for oss, men med flere lyspunkter. Lisens- og vedlikeholdsinntektene fortsetter den solide veksten, noe som er meget viktig for verdiutviklingen av softwarevirksomheten vår, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation.

Software Innovation, Nordens ledende aktør innen informasjonshåndtering og dokumentstyring, omsatte for 91,6 millioner kroner i tredje kvartal 2008, som er en økning på 13 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) endte på – 15,8 millioner kroner, som er en bedring på 4,4 millioner kroner fra samme periode i fjor, men vesentlig lavere enn forventet.

Med utgangspunkt i svak kapasitetsutnyttelse i konsulentorganisasjonene ble det i begynnelsen av tredje kvartal gjennomført en nedbemanning på 15 personer i den danske virksomheten. I tredje kvartal er det også igangsatt en restrukturering av den norske virksomheten. Gjennom kvartalet er den norske organisasjonen redusert med 10 medarbeidere ved naturlig avgang, i tillegg er det foretatt en nedbemanning på ytterligere 19 medarbeidere.

Hensikten med organisasjonstilpasningen i både Norge og Danmark er å sørge for at Software Innovation har et forsvarlig kostnadsnivå og en evne til å møte et forventet tøffere marked i tiden som kommer.

Software Innovation hadde i tredje kvartal et lisenssalg på 10,6 millioner kroner, en økning på
51,4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Konsulentinntektene økte med 4,4 prosent til 55,9 millioner kroner Økningen i konsulentinntekter fremkommer fordi det i tredje kvartal i 2007 ble tatt store tapsavsetninger. Underliggende viser konsulentinntektene en nedgang. Hovedårsakene til den underliggende reduksjonen i konsulentinntektene er tredelt; (1) færre antall operative konsulenter, (2) svakere faktureringsgrad enn forventet og (3) avsetninger knyttet til de to siste problemprosjektene av eldre dato i Danmark. Utvikling i timepris har vært tilfredsstillende i kvartalet.

I fjerde kvartal planlegger Software Innovation lansering av en ny versjon av ProArc som i likhet med 360-løsningen baserer seg på Microsoft SharePoint-plattformen. At både ProArc og 360 bygger på den samme teknologiske plattformen skaper nye muligheter for mer kostnadseffektiv utvikling av disse løsningene, samt effektive og integrerte leveranser mot kundene.

– Software Innovation legger til grunn at den finansielle uroen vil avtegne seg i det Nordiske IT-markedet gjennom lav eller negativ vekst. Vi har et godt utgangspunkt i både produkt-, tjeneste- og kundestruktur og våre løsninger er viktige verktøy for effektivisering av saksbehandlings- og dokumenthåndteringsprosesser. Med de kostnadstilpasninger vi nå har gjort er vi bedre rustet til å møte et tøffere marked, sier Haugli.

(tall i tNok) Q3 2008 Q3 2007
Omsetning 91 600 81 000
(EBITDA) -12 600 -17 200
(EBIT) -15 800 -20 200


Kontaktperson;
Frode Haugli, konsernsjef i Software Innovation ASA, tlf. 23 89 90 00, mobil 95 10 10 00

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Dokumenter og linker