Software Innovation selger IT Consult

Software Innovation AS har i dag solgt datterselskapet IT Consult AS (ITC) til investeringsselskapet Cinclus. Transaksjonen tilfører Software Innovation NOK 16 millioner og overtakelsen skjer per 20. mai 2009.

ITC leverer konsulenttjenester innen IT drift, forvaltning og outsourcing til store bedrifter direkte eller via partnere. ITCs tjenester er i dag spesielt rettet mot industri, olje- og offshorenæringen, og selskapet hadde i 2008 en omsetning på NOK 49,9 millioner og et årsresultat på NOK 3,4 millioner.

- Software Innovation har det siste året tatt grep for ytterligere å rendyrke vår kjernevirksomhet som et softwareselskap innen informasjons- og dokumenthåndtering. ITC, som leverer konsulenttjenester innen IT drift- og forvaltning, er av den grunn ikke en del av vår kjernevirksomhet. I nært samarbeid med ledelsen i selskapet, er vi kommet frem til at det beste for ITC er å videreutvikle selskapet med en annen eierstruktur. Vi er overbevist om at Cinclus aktivt vil bidra til å utvikle selskapet videre til det beste for medarbeidere og kunder, sier Frode Haugli, konsernsjef i Software Innovation.

Cinclus er et Private Equity selskap som investerer i små og mellomstore bedrifter i Norden. Selskapet og deres investorer ønsker å bidra til verdiutvikling i investeringene gjennom kapital og kompetanse i samarbeid med ledelsen i porteføljeselskapene. Cinclus representerer både finansiell kompetanse og industriell erfaring som bygger på utøvelse av et aktivt eierskap. Selskapet investerer i virksomheter som står foran driftsmessige eller finansielle endringer og som trenger dedikerte og forutsigbare eiere. Selskapet ble etablert høsten 2006 og har hovedkontor i Oslo og et kontor i Stavanger.

Kontaktpersoner:
Frode Haugli, konsernsjef i Software Innovation AS – mobil + 47 95101000
Glenn Veiby, finansdirektør i Software Innovation AS – mobil + 47 41431844
Jan Kristen Wilborn, partner i Cinclus – mobil +47 90846756

Om oss

Om Software Innovation:Software Innovation er med sine om lag 400 ansatte, er et av Skandinavias fremste IT-miljøer. Vi er Skandinavias ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Med over 25 års erfaring og kompetanse på området vil vi satse målrettet på å hjelpe kundene med å håndtere den kraftige økningen i informasjonsmengden. Vi tilbyr tjenester og produkter innenfor områdene informasjonsstyring, dokumenthåndtering og samhandling.

Abonner