Pressemelding fra Software Innovation 13. februar 2008

Rustet for lønnsomhet i 2008 etter omstillingsår

(Lysaker, 13. februar 2008) Software Innovation, Nordens ledende aktør innen informasjonshåndtering og dokumentstyring, økte omsetningen i 4. kvartal med 21 prosent fra 2006 til 2007. Selskapet oppnådde, som i 3. kvartal, positivt resultat fra operasjonell drift.

Software Innovation fortsetter veksten i et av de raskest voksende segmentene i IT-markedet. Selskapet omsatte for 136,4 millioner kroner før engangseffekter i 4. kvartal 2007, en økning på 21 prosent fra 4. kvartal 2006. Driftsresultat (EBIT) før ekstraordinære avsetninger kom på 3,2 millioner kroner, 8,3 millioner kroner bedre enn i samme kvartal året før. Resultatutviklingen i den norske virksomheten er fortsatt sterk, og den svenske virksomheten har nok et positivt driftsresultat bak seg.

- Vi har lagt bak oss et 2007 preget av store omstillinger. Den underliggende fremgangen i driften er stimulerende og vi ser at arbeidet gir resultater. 2008 skal være et lønnsomt år, sier konsernsjef Frode Haugli i Software Innovation ASA.

- Det er gledelig å se at både Norge og Sverige nok en gang leverer positive tall. Resultatet preges imidlertid av en ekstraordinær avsetning i forbindelse med avslutning av et større prosjekt i Danmark, sier Haugli.

Kvartalsresultatet belastes med en ekstraordinær avsetning på 18,1 millioner kroner, i all hovedsak knyttet til avslutningen av DSS-prosjektet i Danmark. Med bakgrunn i dette kom driftsresultat (EBIT) etter ekstraordinære avsetninger på -14,9 millioner kroner.

Software Innovation har i 2007 jobbet etter en ny strategi og operasjonell agenda for å gjenvinne lønnsomheten i konsernet. Ved inngangen av 2008 står selskapet vesentlig styrket innen viktige nøkkelområder som salg, prosjektledelse, ledelse- og kompetanseutvikling. Dette har gitt grobunn for et sterkt nordisk konsern med felles strukturkapital og synergi på tvers av enhetene.

- Software Innovation er i dag Nordens ledende selskap i å hjelpe virksomheter med å styre, håndtere og dele informasjon og dokumenter. Vår ambisjon er å videreutvikle denne posisjonen samt å posisjonere oss som en internasjonal leverandør av programvare innenfor det samme segmentet, sier Haugli.

Software Innovation har i løpet av 4. kvartal styrket konsernledelsen med nye ledere for virksomhetene i Norge, Sverige og SI Software.

- Alle våre tre nye ledere har betydelig ledererfaring fra tunge bransjeaktører, og vil utvilsomt bidra sterkt i å videreutvikle Software Innovations posisjon som et av de ledende IT-miljøene i Norden, sier Haugli.


(tall i mNok) Q4 2007 Q4 2006
Omsetning før engangseffekter 136 331 112 377
Driftsresultat (EBITDA) 7 462 - 1 898
Driftsresultat (EBIT) 3 203 - 5 070
Res. etter avsetninger (EBT) - 16 792 - 13 681
Kontantbeholdning 106 122 103 925

Kontaktperson;
Frode Haugli, konsernsjef i Software Innovation ASA, tlf. 23 89 90 00, mobil 95 10 10 00