83 000 flere bibliotekbesøk

Stavanger bibliotek opplevde en besøksøkning på hele 83 000 i 2010. Samtidig økte også utlånet med 35 000 i forhold til 2009.

I mylderet av digitale medier, ser det også ut til at biblioteket vinner frem i kampen om siddisens fritid. I Stavanger har kurvene for utlån og bibliotekbesøk vært på vei oppover siden 2008.

Til sammen var 903 626 personer innom bibliotekene i Stavanger i fjor, som tilsvarer en økning på ti prosent i forhold til året før (820 595 besøk). Det samlede utlånet økte med fire og en halv prosent fra 780 391 i 2009 til 815 156 i fjor.

Shoppingsynergi

Åpningen av nye Madla bibliotek bidro godt til besøks- og utlånsøkningen for 2010. Etter at bydelsbiblioteket flyttet inn i kjøpesenteret Amfi Madla, har det gjennomsnittlige månedsbesøket økt fra om lag 3 000 til 11 000 besøk per måned.

- Eller rundt 300 prosent økning på årsbasis, slår bibliotek- og kulturhussjef Marit Egaas fast.

Egaas forteller om sammensatte årsaker til den formidable økningen, men mener at beliggenhet og tilgang til parkeringsplasser er viktig faktor for suksessen på Madla.

Mer action, mer folk

Kulturhussjefen peker også på at bibliotekets bevisste satsing på arrangementer, både på Madla og på Sølvberget, som en årsak til de stadig positive tallene fra biblå.

- På Madla har vi hatt et ukentlig arrangementstilbud helt siden nyopprettelsen. På Sølvberget har vi over lengre tid bygget opp en god profil og et solid og bredt programtilbud, forklarer Marit Egaas, og viser til kulturhusets vårprogram, som er like om hjørnet og inneholder hele 185 programposter.

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet var blant fjorårets arrangementssuksesser, og kvitterte ut sitt mål om 10 000 besøkende.

Et enklere bibliotek

Ifølge Norsk Mediebarometer har andelen av befolkningen som leser bøker økt fra 35 prosent i 1997 til 46 prosent i 2009. Leder for Digitalt bibliotek Helene H. Svihus mener flere lesere og betyr økt utlån

- I hvert fall øker bruken av bibliotekets digitale tjenester. Bedre service i form av bedre digitale varslingstjenester gjør det enklere for mange å bruke biblioteket.

Svihus mener funksjoner som fornying av utlån via e-post og digital reservering av materiell, sammen med et åpent og tilgjengelig bibliotek gir flere brukere.

KONTAKT:

Marit Egaas,
Biblioteks- og kulturhussjef
Mobil: 90853123
E-post: marit.egaas@stavanger-kulturhus.no

Sølvberget, Stavanger kulturhus.
Siden 1987 har Sølvberget, Stavanger kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass. Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives Kulturhuset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier SF Kino Stavanger, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. Ca. 1,3 millioner besøker hvert år kulturhuset, så publikum setter tydeligvis pris på et variert tilbud av aktiviteter. Sølvberget KFs dominerende virksomhet er Stavanger bibliotek, som fyller 3 etasjer i kulturhuset. I tillegg har virksomheten eget galleri, Sølvberget Galleri, som har et variert tilbud av utstillinger, ICORN - sekretariat for interansjonalt fribynettverk og litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel.

Tags:

Om oss

Siden 1987 har Sølvberget, Stavanger kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass.Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives Kulturhuset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier SF Kino, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. I overkant av 1,3 millioner besøkte kulturhuset i 2008, så publikum setter pris på dette varierte tilbud av aktiviteter. Sølvberget KFs dominerende virksomhet er Stavanger bibliotek, som fyller 3 etasjer i kulturhuset. I tillegg har virksomheten eget galleri, Sølvberget Galleri, som har et variert tilbud av utstillinger, ICORN - sekretariat for interansjonalt fribynettverk og litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel.

Abonner

Multimedia

Multimedia