Ersland får Noregers stipend

Forfatteren Bjørn Arild Ersland mottar Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk for 2009. Utdelingen skjer under Kapittel-festivalen i Stavanger.

Ersland får stipendet for sitt prosjekt John, historien om en forbryter. Fortellingen om John skal bli til bok om hvordan det oppleves å sitte i fengsel. Fra nyttår 2009 og fram til sommeren har Ersland fulgt John som er fange i Stavanger Fengsel. Han besøker ham hver uke, samtidig som John skriver dagbok. Ersland samarbeider også med Asbjørn Jensen, som skal fotografere fengselet og miljøet rundt den innsatte. Komiteen har merket seg målgruppen for boka, og antar at en stor gruppe unge vil være nysgjerrige, bli pirret, og så bli tvunget til å tenke og reflektere over viktige spørsmål som boka reiser. Erslands bok vil imidlertid også ha bred appell til aktuelle faggrupper og den voksne delen av befolkningen. I sin begrunnelse fremhever stipendkomiteen også Erslands eksperimenterende grep med fortelling inne i fortellingen, med den innsatte John som medforfatter. Stipendkomitéens fullstendige begrunnelse og retningslinjene for tildeling av stipendet følger i vedlagte pressemelding. Hensikten med Odd Noregers litteraturstipend for sakprosa og kritikk er å stimulere til utarbeidelse av ny sakprosa, essayistikk og kritikk i Stavanger. Stipendet på kr 50 000 tildeles i form av støtte til sakprosa- og kritikkprosjekter som er planlagt og/eller påbegynt, men ikke avsluttet. Stipendet tildeles personer tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavangerregionen hva angår tema og innhold. KONTAKTINFORMASJON: Bjørn Arild Ersland Mobil: 400 64 583 E-post: bhae@online.no Kultursjef Rolf Norås Telefon: 51 50 71 76 E-post: rno@stavanger.kommune.no Anders Jaarvik Telefon: 51 50 71 66 E-post: anders.jaarvik@stavanger.kommune.no.

Tags:

Om oss

Siden 1987 har Sølvberget, Stavanger kulturhus vært byens og regionens kulturelle storstue og møteplass.Sølvberget er stedet der kunnskap, opplevelse og erkjennelse forenes. De drøye 15.000 kvadratmeterne har vært fylt med mange ulike aktiviteter disse årene. I dag forvaltes og drives Kulturhuset av det kommunale foretaket Sølvberget KF. I tillegg leier SF Kino, Norsk Barnemuseum, Barnas Kulturverksted, Kult.kafeen, Choco boco og Narvesen lokaler i huset. I overkant av 1,3 millioner besøkte kulturhuset i 2008, så publikum setter pris på dette varierte tilbud av aktiviteter. Sølvberget KFs dominerende virksomhet er Stavanger bibliotek, som fyller 3 etasjer i kulturhuset. I tillegg har virksomheten eget galleri, Sølvberget Galleri, som har et variert tilbud av utstillinger, ICORN - sekretariat for interansjonalt fribynettverk og litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen Kapittel.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker