- ​Klok satsing på norsk barnevern

Regjeringen bevilger 390 millioner som skal sikre at de mest utsatte barna får god oppfølging av barnevernet. Dette mener SOS-barnebyer er en god prioritering. 

- Det er klokt og riktig å satse på opprusting av barnevernet i kommunene, og det er en langsiktig investering. Flere lokale ansatte betyr økt kapasitet til å se barn som ikke blir sett i dag. Dette vil føre til at et økende antall barn får hjelp, sier leder for nasjonale program i SOS-barnebyer, Sidsel Jordheim.

Stadig flere barn har behov for hjelp fra barnevernet i Norge, og det har i mange år stått barn i kø for å få et egnet omsorgstilbud.

- Barn har ulike behov og trenger ulike omsorgstiltak, og det er derfor viktig at omsorgstilbudet er variert og mangfoldig. En naturlig konsekvens av regjeringens satsing vil også være at behovet for omsorgstiltak øker. Derfor er det positivt at det vises en sterkere vilje til samarbeid med ideelle og humanitære organisasjoner i denne sektoren. Økt samarbeid betyr at dagens engasjement og ressurser i den frivillige sektoren kan utløses, sier Jordheim.

 


Fakta
Den første SOS-barnebyen i Norge ble åpnet i september 2009. Den er et fosterhjemstiltak spesielt tilrettelagt for å ta imot søsken som trenger en ny familie å bo hos.

Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid og målet er at barna skal kunne utvikle seg og bli selvstendige voksne. Vi arbeider for å få gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie.

SOS-barnebyer ble grunnlagt av østerrikeren Herman Gmeiner. Han ønsket å hjelpe barna som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig og etablerte den første SOS-barnebyen i Imst i Østerrike i 1949.

Det er i dag 500 SOS-barnebyer og 2 000 SOS-program i 132 land. Det er 100 SOS-barnebyer i Europa, og fem i Finland.

Kontakt
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
mobil 91 79 14 11 eller e-post
synne@sos-barnebyer.no

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Abonner