Angelina Jolie: Oppfordrer til å støtte SOS-barnebyer på Haiti

Angelina Jolie (35) har i mange år vært engasjert i SOS-barnebyer. Nå oppfordrer hun alle til å hjelpe Haitis mest sårbare barn gjennom å støtte organisasjonens arbeid i det jordskjelvrammede landet.

Barn som er alene på Haiti nå er svært utsatt for menneskehandel. I slutten av januar kom 33 barn til SOS-barnebyen i Port-au-Prince, etter at de ble forsøkt smuglet ut av landet av en amerikansk religiøs organisasjon. Tar hånd om traumatiserte barn – Vi er alle interessert i å gjøre en innsats for barna på Haiti. Gjennom å støtte SOS-barnebyer vil du bidra til at barn får mat, medisiner, traumebehandling, omsorg og beskyttelse, sier Angelina Jolie. Alle barna som er i alderen tre måneder til 12 år, bor nå i familiehusene i SOS-barnebyen i Santo i utkanten av hovedstaden. Barna er under omsorg av haitiske myndigheter, men SOS-barnebyer tar hånd om dem helt til eventuell gjenforening med biologisk familie finner sted. SOS-barnebyer har også bidratt til FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn, som gir klare råd om barneomsorg i blant annet katastrofetilfeller. Et trygt hjem til barn I tillegg til å gi barn beskyttelse, jobber SOS-barnebyer med å gjenforene barn med sin familie og ta langsiktig ansvar for barn som har blitt helt alene. SOS-barnebyer ble etablert på Haiti i 1979, og vil være der i mange år framover. Målet er å gi omsorg og trygge hjem til barn, slik at de en dag kan bli selvstendige voksenpersoner. – Jeg har sett SOS-barnebyers arbeid på nært hold gjennom besøk i flere barnebyer. Jeg kan forsikre om at de gjør sitt beste for å gi barn den omsorg og beskyttelse de trenger, uttaler Jolie. Jolie og Pitt Foundation har støttet SOS-barnebyer med flere millioner kroner. I 2007 ga de 1 million dollar til tre organisasjoner som jobbet for flyktninger i Darfur. I fjor høst besøkte de barnebyen i Amman i Jordan, hvor de også har finansiert et SOS-familiehus. Dette var Brad Pitts første besøk i en barneby, mens Angelina var glad for å være tilbake. Fakta om SOS-barnebyer på Haiti SOS-barnebyer Haiti ble grunnlagt i 1979. Vi hjelper mange tusen barn og deres familier: • 2 SOS-barnebyer og ungdomshus med til sammen 600 barn og unge. • 2 SOS-skoler og SOS-yrkesopplæringssentre for 1 800 elever. • 4 SOS-familieprogrammer rundt barnebyene for 2 500 barn og familiene deres. • Nødhjelpsprogram som stadig utvides, hvor målet er å hjelpe 40 000 barn og voksne til et bedre liv etter jordskjelvet.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Abonner

Multimedia

Multimedia