Barnekonvensjonen 20 år - SOS-barnebyer gratulerer alle barn!

Vil dere være med å feire FNs Barnekonvensjon 20-årsjubileum? Bruk gjerne dette gratulasjonsbanneret vederlagsfritt.

Barnekonvensjonen 20 år - SOS-barnebyer gratulerer alle barn! Vil dere være med å feire FNs Barnekonvensjon 20-årsjubileum? Bruk gjerne dette gratulasjonsbanneret vederlagsfritt. 20. november fyller FNs Barnekonvensjon 20 år, og fokus på barns rettigheter forbedrer livet til millioner av vanskeligstilte barn, deres familier og nærmiljø. Innføringen av Barnekonvensjonen i 1989 var en milepæl for barns rettigheter. For første gang ble ikke barn sett på som objekter med behov for hjelp, men som aktive deltakere i samfunnet. SOS-barnebyer håper dere vil være med i markeringen av denne dagen. Vedlagt er et banner som kan brukes til synliggjøringen - enten på ledig annonseplass eller som et bidrag til verdens barn. Banneret linker inn til redaksjonelle nettsider til SOS-barnebyer og flere temasaker om Barnekonvensjonens betydning. Vi håper dere blir med. http://sos-tv.no/test/gratulerer/ Hilsen SOS-barnebyer PS! Gi oss gjerne beskjed om dere bruker banneret.

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.