Det blir SOS-barneby i Bergen

Pressemelding fra SOS-barnebyer Norge 7 mars 2004 __________________________________________________________________ Det blir SOS-barneby i Bergen Styret i SOS-barnebyer har vedtatt å stå fast ved planene om en SOS-barneby i Bergen. Dette innebærer at planleggingsarbeidet går videre. Ikke minst gjelder dette arbeidet med å få godkjent en bebyggelsesplan for den aktuelle tomten i Loddefjord. SOS-barnebyer vil ta fornyet kontakt med Bergen Kommune og andre kommuner i regionen i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Det vil også bli tatt ny kontakt med Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Vest. Det vil være aktuelt å drøfte enkelte justeringer i prosjektet. En SOS-barneby i Norge vil ikke være en institusjon, og heller ikke et vanlig fosterhjem. En barneby vil være et antall forsterkede fosterhjem i et nabofellesskap. Støtteapparatet overfor barna og barnebyforeldrene vil også være en del av fellesskapet. Et annet spesielt trekk ved en barneby er at hvis barnebyforeldrene slutter, er det de som flytter ut av barnebyen. Barna blir boende og beholder sitt hjem og sitt sosiale nettverk. Det er behov for denne type prosjekter i Norge. Det er også behov for et samarbeid og partnerskap mellom ulike aktører for å kunne gi et best mulig tilbud til barna det gjelder. I Stortingsprp. Nr 1 2004/2005 slås det fast at det i økende grad vil bli lagt vekt på en forsterkning av fosterhjemmene (systematisk oppfølging, avlastning og økonomi). Det nevnes i samme Stortingsproposisjon at det vil bli rekruttert fosterhjem til barn med spesielle behov, fosterhjem til søsken og fosterhjem til barn med minoritetsbakgrunn. Det er et samlet, organisert og forsterket opplegg for slike hjem en SOS-barneby vil tilby. Det forhold at en SOS-barneby muligens ligger mellom ulike offentlige regelverk (institusjon og fosterhjem), må ikke forhindre at et godt tiltak for barn kan og bør gjennomføres. Det er hensynet til barnets beste som må være det avgjørende. Det drives i dag SOS-barnebyer i de fleste europeiske land. De utgjør et supplement til de tiltakene myndighetene har til disposisjon i barnevernarbeidet. I land som Finland, Tyskland, Østerrike, Frankrike og Spania utvides stadig antall SOS-barnebyer – ikke minst fordi myndighetene har gitt uttrykk for konkrete ønsker om dette. Barnebyene har også oppnådd svært gode resultater for barna. En viktig grunn til dette er at SOS-barnebyer satser på ettervern, det vil si oppfølging av ungdommene også etter at de har fylt 18 år. __________________________________________________________________ For mer informasjon SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning Tlf: 22 47 92 86 / mobil 91 79 14 11 e-post: synne@sos-barnebyer.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.