Fagforbundet signerer ny avtale om drift av SOS-barneby

Byggingen av SOS-barnebyen i Huambo er helfinansiert av Fagforbundets medlemmer. Nå vil Fagforbundet signere en avtale om videre drift av Fagforbundets SOS-barneby.

Fagforbundet vedtok i februar 2005 å inngå et forpliktende samarbeid med SOS-barnebyer. Målet var at medlemmer og ansatte i Fagforbundet skulle bidra til å finansiere bygging og drift av Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola. Byggingen startet i februar 2008 og barnebyen ble offisielt åpnet i september 2010. 19 representanter fra Fagforbundet var til stede under åpningen.

Så langt har Fagforbundet samlet inn over 24 millioner kroner til Fagforbudets SOS-barneby i Huambo. Mer enn 3000 av Fagforbundets medlemmer betaler faste bidrag hver måned, og stadig verves nye bidragsytere.

­­­– Dette er et håndgripelig tegn på Fagforbundets solidaritetsarbeid. Prosjektet med å finansiere en SOS barneby har gitt våre hedersord om omtanke og solidaritet et konkret innhold, sier Jan Davidsen.  

Fagforbundets leder Jan Davidsen og generalsekretær i SOS-barnebyer Svein Grønnern skal signere avtale om finansiering av driften av Fagforbundets SOS-barneby i Humbo, i Fagforbundets lokaler i
Keysers gate 15 i Oslo, torsdag 12. mai, kl 15.30.

SOS-barnbyen i Huambo:
SOS-barnebyen i Huambo består av 12 familiehus, og
det bor nå 65 barn i barnebyen. Det er gradvis innflytting i husene, ved full kapasitet vil i alt 120 barn få et nytt hjem i barnebyen.

I 2010 åpnet SOS-barnehagen med plass til 100 barn. SOS-skolen i Huambo er nyrestaurert, og det er nå over 600 elever ved skolen. De fleste av barna ved skolen og barnehagen kommer fra nærmiljøet rundt SOS-barnebyen.

SOS-familieprogrammet i Huambo hjelper vanskeligstilte familier i nærmiljøet. Gjennom familieprogrammet får barna tilgang til medisinsk behandling og skolegang. Familieprogrammet gir også rådgivning og yrkesopplæring, sørger for psykososial oppfølging og tilbyr matvaresikkerhet samt hiv- og aidsforebyggende tiltak. Det fokuseres på ”hjelp til selvhjelp”, og målet er at familiene skal klare seg selv og gi barna en trygg og stabil oppvekst.

For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
Mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 132 land over hele verden.  

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.