Ingen SOS-barnebyer i Libanon rammet

Krisen i Midt-Østen: Ingen SOS-barnebyer i Libanon rammet Til tross for bombeangrepene i Sør-Libanon de siste dagene er ingen av de fire SOS-barnebyene i landet rammet. Barnebyene regnes nå for å være et trygt sted å oppholde seg, men situasjonen er kritisk for SOS-barnebyen i Ksarnaba. Her kan en evakuering av SOS-mødre og SOS-barn bli løsningen hvis de israelske angrepene fortsetter. Barnebyen i Ksarnaba ligger 10 km nord for Zahle og derfor svært nær de områder som blir angrepet. Akkurat nå oppholder 15 SOS-barn og seks SOS-ansatte seg i barnebyen. Flere SOS-mødre og SOS-barn er på vei hjem fra ferie og besøk hos slektninger, og det er vanskelig å oppnå kontakt med mødrene og barna på grunn av svært dårlige telefonforbindelser. Det er derfor ikke klart når alle kan ventes hjem. Til nå regnes oppholdet i SOS-barnebyen i Ksarnaba som det tryggeste alternativet for både barna og de ansatte. Alle som bor i barnebyen vil oppholde seg der til en evakuering er nødvendig. En så trygg evakuering som mulig vil eventuelt bli gjennomført med hjelp av militæret i Libanon. Ved en evakuering kan ingen garantere for optimal sikkerhet. – Til tross for at ingen barnebyer er rammet av krigshandlingene, opplever SOS-barna i Ksarnaba nå en svært spent situasjon. SOS-barnebyer gjør alt de kan for at SOS-barna og de ansatte holdes i sikkerhet, og får en så trygg hverdag som mulig, sier generalsekretær i SOS-barnebyer Norge, Svein Grønnern. Østerrikske diplomater forteller at israelske styrker er informert om barnebyenes beliggenhet for å unngå at barnebyene rammes av bombeangrep. Nødhjelp i Syria SOS-barnebyer i Syria har i samarbeid med Røde Kors i landet tilbudt 150 flyktningfamilier fra Libanon husly, mat, drikke, klær og medisiner i en skole i Sferai. Utviklingen i situasjonen de neste dagene vil avgjøre om nødhjelpen skal utvides. Fakta om SOS-barnebyer SOS-barnebyer gir langsiktig hjelp til foreldreløse og omsorgstrengende barn. I dag finnes det 457 SOS-barnebyer og totalt over 1700 prosjekter i 132 land over hele verden. Over 1 million barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. Bilde: http://www.sos-barnebyer.no/libanon.jpg Foto: SOS-arkiv ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.