Nei til returneringsleire

7/5/2008. Regjeringen foreslår å opprette SOS-barnebyer for enslige mindreårige asylsøkere i landet de opprinnelig kommer fra. SOS-barnebyer verken ønsker en slik løsning, eller er forespurt i saken.

Flere medier har de siste dagene hatt saker som omtaler regjeringens forslag om å etablere det de kaller, SOS-barnebyer for mottak av mindreårige asylsøkere som blir sendt ut av landet. Det er viktig for SOS-barnebyer å understreke at dette er en ordning vi ikke ønsker. En eventuell etablering av returneringsleire finansiert av regjeringen er ikke i tråd med profilen på vårt arbeid, vi er heller ikke rådført eller blitt forespurt i saken. Den foreslåtte løsningen er ikke forenlig med vår konseptuelle modell om hva en SOS-barneby er, eller hvem som bør bo i den.

Det er dessverre alt for mange barn i verden som kunne og burde bo i en barneby, og fått den kjærligheten, tryggheten og forutsigbarheten alle barn fortjener. Vi bygger barnebyer for foreldreløse barn som ikke har noe annet alternativ, de aller, aller mest trengende. Vi har forståelse for at hjemsendte asylsøkerbarn er i en vanskelig og sårbar situasjon, men de passer dessverre ikke inn under dagens tolkning av de mest trengende.

For spørsmål kontakt:

Kim Gulbrandsen
Informasjonssjef
SOS-barnebyer

93 44 06 66

kim.gulbrandsen@sos-barnebyer.no;

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.