Rapper SOS på Barneøya

Rapper SOS på Barneøya Skranglebein og Nils m/Skills arrangerer rappeskole for barn som besøker SOS-barnebyers stand under Barneøya i helgen. Sammen med DJ Decknical og Dambo skal de gi barna et innblikk i hvordan en rapper tenker. Tema for rappen er verdier, hva barn trenger og om forskjeller i verden. SOS-barnebyer er en av hovedpartnerne under årets storsatsning for barn – Barneøya. Festivalen går av stabelen 20. – 21. august på Kalvøya i Bærum med fokus på barneaktiviteter innenfor kunst, kultur, idrett og lek. - Musikere og spesielt rappere bruker mye av sin tid til å skrive om seg selv, promotere seg selv og rett og slett jobbe med seg selv, sier Skranglebein. - Det er derfor alltid fett når organisasjoner eller enkeltpersoner drar i gang tiltak som setter fokus på temaer og situasjoner vi nordmenn sjelden tar oss tid til å tenke for mye på, fortsetter han. Rapperen Skranglebein, kjent fra bandet ”Pen Jakke”, ble tidlig opptatt av SOS-barnebyers arbeid. – Klassen min fra barneskolen var faddere for Herman fra San Martin i Guatamala. Det varte gjennom hele barneskolen med brevutveksling og tegninger som ble sendt sammen med penger. Jeg husker at det var noe som engasjerte oss alle!, sier Skranglebein. Del av den kulturelle skolesekken I SOS-barnebyers Solsikkeby på Barneøya er Skranglebein og Nils m/Skills primus motor for rappeskolen, eller skrivekurset som det heter. De startet skrivekurset for tre år siden i samarbeid med kulturell skolesekk og fylkesbiblioteket i Østfold. - Det går ikke an å lære noen til å bli en rapper, det er noe man må jobbe med selv. Men det er fult mulig å lære bort enkle arbeidsmetoder, vise folk hvordan en rapper tenker, forklare hva en punchline er, sier Skranglebein. - Man kan også hjelpe til med å påpeke alt man kan rappe om, ergo gi hjelp til å velge temaer for låter, fortsetter Skranglebein. Tema for rappingen i helgen er barns situasjon i verden, hva barn trenger for å ha det bra og hvordan vi kan hjelpe andre. SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. SOS-barnebyer har i dag over 1700 prosjekter i 132 land over hele verden. 59 300 barn og unge har sitt hjem i en barneby eller et ungdomshus, og 131 900 går i SOS-barnehager, skoler og yrkesopplæringssentre. Over 800 000 barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. Kontakt SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning Mobil: 91 79 14 11, e-post: synne@sos-barnebyer.no www.sos-barnebyer.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.