Rekordår for SOS-barnebyer

Nytt rekordår for SOS-barnebyer

2008 ble nok et rekordår for SOS-barnebyer. Organisasjonens samlede inntekter var på 377 millioner kroner mot 365 millioner i 2007. Til tross for finanskrisen har inntektsøkningen fortsatt i første kvartal 2009.

- En viktig årsak til vår vekst i inntekter er trolig det konkrete i arbeidet vårt. At giverne kan se resultater av bidraget sitt og at de gir til noe som varer. Fadderskapet sikrer også langsiktige inntekter og gir en nærere relasjon mellom giver og mottaker, sier generalsekretær i SOS-barnebyer Svein Grønnern.

Organisasjonens inntekter kommer hovedsakelig fra privatpersoner, og de mer enn 92 000 SOS-fadderne på landsbasis. Svein Grønnern understreker betydningen dette har for organisasjonens arbeid.

– Vi er svært takknemlige for at flere velger å bli SOS-faddere, og at det til tross for internasjonale økonomiske utfordringer fortsatt er økt giverglede i Norge. Det frivillige engasjementet øker og givergleden i næringsliv og organisasjoner holder stand. Sammen med våre faddere, givere og andre støttespillere gir vi stadig flere barn et trygt hjem.

Nye barnebyer
I 2008 kunne åtte SOS-barnebyer og ni andre SOS-program åpne som følge av inntekter fra SOS-barnebyer Norge, blant annet den første norske barnebyen i Bergen.

Samlet får over 1,1 millioner barn og deres familier hjelp gjennom organisasjonens arbeid. Et stadig viktigere område i arbeidet er hjelp til selvhjelp for utsatte familier i barnebyenes lokalmiljø.

60 år i 2009
I 2009 markerer SOS-barnebyer 60 års internasjonal erfaring innen barneomsorg. Arbeidet for å gi barn et trygt hjem startet i Østerrike etter andre verdenskrig og drives nå i 132 land.
I Norge markeres 60årsjubileet med den offisielle åpningen av SOS-barnebyen i Bergen i september.

Bilder
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/bergen.jpg
Foto: SOS-barnebyer
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/Patrick-Wittmanna.jpg
Foto: P. Wittmanna
http://sos-fadderskap.sos-barnebyer.no/bilder/Donald-Bostrom.jpg
Foto: Donald Boström

For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Abonner