Retten til et trygt hjem

Retten til et trygt hjem - SOS-barnebyer 60 år I 2009 markerer SOS-barnebyer 60 års internasjonal erfaring innen barneomsorg. Arbeidet for å gi barn et trygt hjem startet i Østerrike etter andre verdenskrig og drives nå i 132 land. I Norge markeres 60-årsjubileet med den offisielle åpningen av SOS-barnebyen i Bergen 24. september. Et trygt hjem er en fundamental rettighet for alle barn. FNs Barnekonvensjon, som nå fyller 20 år, slår fast at ”barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse”. Helt siden 1949 har SOS-barnebyer jobbet for at barn skal få vokse opp med sine søsken i en omsorgsfull familie i et stabilt hjem, slik at de kan utvikle seg og klare seg som voksne. — Vi har mye å feire, men også mye arbeid som gjenstår. Fortsatt opplever millioner av barn utrygghet, omsorgssvikt og å bli alene. Derfor er vårt arbeid viktigere enn noensinne. Målet er et trygt hjem for alle barn, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. Første SOS-barnebyen i Norge I Norge står mange barn i kø for å få fosterhjem, og ofte splittes søsken når barna trenger en ny familie de kan bo hos. Dette var bakgrunnen for etableringen av SOS-barnebyen i Bergen — en ny omsorgsmodell i Norge, som spesielt har sin styrke i muligheten til å ta imot søsken. I Norge som i resten av verden er også stabilitet og langsiktighet viktige prinsipper i arbeidet. — Familien er en oppvekstarena som gir barn de beste forutsetningene for god tilpasning og utvikling. Vi jobber for å få gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og omsorg i en familie, sier Grønnern. Omfattende internasjonalt arbeid SOS-barnebyer har mer enn 2000 prosjekter, og nær 60 000 barn har i dag sitt hjem i 500 SOS-barnebyer over hele verden. I Europa er det over 100 SOS-barnebyer, og arbeidet drives etter de samme prinsippene som da Hermann Gmeiner grunnla den første barnebyen i Imst i Østerrike for 60 år siden. Fakta SOS-barnebyer ble grunnlagt av østerrikeren Herman Gmeiner. Han ønsket å hjelpe barna som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig og etablerte den første SOS-barnebyen i Imst i Østerrike i 1949. Det er i dag nær 500 SOS-barnebyer og 2 000 SOS-program i 132 land. Det er 100 SOS-barnebyer i Europa, og fem i Finland. SOS-barnebyer har 95 000 SOS-faddere, 8 hovedsamarbeidspartnere, 600 frivillige og rundt 150 000 øvrige støttespillere i Norge. Inntekter i 2008 var 374 mill kr, og 3,5 % av dette var offentlig støtte. Den første SOS-barnebyen i Norge åpnes offisielt 24. september 2009. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid og målet er at barna skal kunne utvikle seg og bli selvstendige voksne. Vi arbeider for å få gi hvert enkelt barn gode relasjoner, stabilitet og god omsorg i en familie. For mer informasjon www.sos-barnebyer.no SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Multimedia

Multimedia