Russeaksjon sikrer utdanning i Zambia

SOS-barnebyer er imponert over innsatsen til russen. Gjennom tre humanitæraksjoner har de samlet inn over fire millioner kroner. Russen har nå fullfinansiert en SOS-skole i Zambia og gitt tusenvis av vanskeligstilte barn og unge et bedre utdanningstilbud.

Lørdag 28. mars 2009 arrangerte russen sin humanitæraksjon. I tillegg til russ i Oslo og Akershus gikk russ fra Fredrikstad, Sarpsborg, Hønefoss, Drammen og Grimstad med bøsser for SOS-barnebyer. Det er tredje året på rad at inntektene går til SOS-barnebyer og den nye SOS-skolen i Livingstone, Zambia. SOS-skolen vil hvert år gi 360 barn og unge et godt utdanningstilbud.

Over 1,1 millioner kroner har hittil kommet inn via årets aksjon.

- Den fantastiske innsatsen til russen i Oslo og Akershus gir tusenvis av vanskeligstilte barn og unge i Zambia et bedre utdanningstilbud, noe det er et stort behov for. Det er flott at russen engasjerer seg på denne måten, tusen takk for innsatsen, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Store utfordringer
Over 50 prosent av Zambias befolkning er barn, og 1,2 millioner barn er foreldreløse. Skolesystemet er meget dårlig og 20 prosent kan ikke lese og skrive. I Livingstone er det så stor mangel på skoler, lærere og klasserom, at de fleste klassene består av 80 elever eller mer. Det er også knapphet på kvalifiserte lærere, og lære- og undervisningsmateriell.

–SOS-barnebyen, som den nye SOS-skolen er en del av, åpnet i oktober 2008. Det er også et SOS-familieprogram, barnehage og medisinsk senter tilknyttet prosjektet.

SOS-barnebyer har i dag 473 SOS-barnebyer og totalt over 1900 prosjekter i 132 land over hele verden. 1,1 millioner barn og deres familier får hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid.

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Abonner