SOS FOR BARNA I PAKISTAN

SOS for barna i Pakistan SOS-barnebyer har satt i gang nødhjelpstiltak for barn og hardt rammede familier etter jordskjelvkatastrofen i Azad-Kashmir. Fem SOS-barnebyer og en rekke andre prosjekter befinner seg i de jordskjelvsrammede områdene i Pakistan. SOS-nødhjelpssentre opprettes for å gi husly, rent vann og mat til de verst rammede etter katastrofen. Hjelp til barn som har kommet bort fra foreldrene sine og enslige kvinner med mange barn prioriteres. I tillegg har de mange SOS-prosjektene nå åpnet sine dører for rammede i nærmiljøet. Barnebyer rammet Omfanget av skadene på SOS-barnebyene i området er foreløpig noe uklart, men bygningene i SOS-barnebyen i Muzaffarabad er så skadet av jordskjelvet at de ikke kan benyttes som husly for rammede familiene. Barnebyen vil riktignok benyttes som base for nødhjelpsarbeidet. Matrasjoner, melk og vann for 1 000 personer er allerede på vei. Langsiktig hjelp - Erfaringsmessig vet vi at mange barn blir foreldreløse i katastrofer som denne. Det er derfor behov for hjelp ikke bare til nødhjelpsfasen, men også i et langsiktig perspektiv sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern. - Arbeidet i nødhjelpssentrene som nå opprettes vil i første omgang rettes mot barn som er alene, for å gi dem trygghet og dekke primærbehov. I neste omgang vil vi starte gjenforeningsarbeidet, og kartlegge omfanget av foreldreløse barn, sier Grønnern og fortsetter: – SOS-barnebyer vil ta et langsiktig ansvar for barn som blir foreldreløse etter katastrofen og gi dem et nytt hjem i en SOS-barnebyer. SOS-barnebyer Pakistan har lang erfaring fra tidligere nødhjelpsarbeid, blant annet for afghanske flyktninger. Organisasjonen har også et nært og godt samarbeid med landets myndigheter. Hjelpearbeidet etter jordskjelvkatastrofen vil ha sitt utgangspunkt i Islamabad, der SOS-barnebyer Pakistan har hovedkontor. Behov for norsk støtte Støtte SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid kan gis på konto 8380 08 73730 www.sos-barnebyer.no Kontakt SOS-barnebyer ved informasjonssjef Synne Rønning, mobil 91 79 14 11, e-post: synne@sos-barnebyer.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Abonner