Usynlig julegjest - en alternativ julegave

Usynlig julegjest - En alternativ julegave Hjemme hos Liv Ullmann blir det dekket til en ekstra gjest i julen. En som ikke fysisk er til stede. En usynlig julegjest. – Ved å invitere en usynlig julegjest gir du ikke bare en meningsfull julegave, du gir også barn en ny fremtid, sier Liv Ullmann. Kampanjen ”Inviter en usynlig julegjest” har blitt en tradisjon for SOS-barnebyer, og for mange givere i Norge. Budskapet er å ha et barn med seg i tankene under julefeiringen, en usynlig julegjest. Dette gjør du ved å gi en gave til SOS-barnebyer og foreldreløse barn over hele verden. Mange av SOS-barnebyers støttespillere har det som en tradisjon å støtte aksjonen, enten som et alternativ, eller i tillegg til innkjøp av julegavene. Noen utfører også en symbolsk handling ved å dekke på til en eller flere usynlige julegjester rundt middagsbordet på julaften, slik det blir gjort hjemme hos Liv Ullmann. – Jeg synes det er viktig å gi gaver med mening, men det er ikke alltid like lett. Støtte til SOS-barnebyers julegjestkampanje er en meningsfull gave, sier Ullmann, som også er SOS-fadder. Et nytt hjem til jul - Mange barn har ”et hjem” øverst på sin ønskeliste. Hva er vel bedre enn å kunne oppfylle dette ønsket, spør Ullmann. Hun mener den beste julegaven et foreldreløst barn kan få, er et liv fylt med kjærlighet, omsorg og trygghet. - Gjennom SOS-barnebyer kan man være sikker på at hjelpen kommer frem til de som trenger den, sier Ullmann, og henviser til sine besøk i flere barnebyer rundt om i verden. SOS-barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. SOS-barnebyer har i dag over 1700 prosjekter i 132 land over hele verden. 59 300 barn og unge har sitt hjem i en barneby eller et ungdomshus, og 131 900 går i SOS-barnehager, skoler og yrkesopplæringssentre. Over 900 000 barn og deres familier får daglig hjelp gjennom SOS-barnebyers arbeid. Bilde www.sos-barnebyer.no/liv-ullmann.jpg Foto: Frank Micelotta – Ved å invitere en usynlig julegjest gir du ikke bare en meningsfull julegave, du gir også barn en ny fremtid, sier Liv Ullmann. Kontakt SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning, mobil 91791411 eller e-post synne@sos-barnebyer.no www.sos-barnebyer.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.