Verdens familiedag 15. mai

Søndag er det FNs internasjonale familiedag. SOS-barnebyer markerer dagen ved å sette søkelyset på familiens betydning og det faktum at millioner av barn vokser opp alene eller er utsatt for omsorgssvikt.

Familien er, i alle dens former, kjernen i ethvert samfunn. SOS-barnebyer har i mer enn 60 år basert sin omsorg for barn på at familien er den tryggeste rammen for barns personlige og sosiale utvikling. Familien representerer omsorg, beskyttelse og tilhørighet. I de hverdagslige rutinene i familien ligger forutsigbarheten og stabiliteten som gir rom for utvikling, nærhet og trygghet.  

- Å lage pannekakerøren i fellesskap, sitte bøyd over leksene sammen, prate om hvordan dagen har vært under kveldsmaten eller lese et ekstra kapittel på sengen, det er slike hverdagssituasjoner som skaper en trygghet barn vokser og utvikler seg på. Alle barn, uansett hvilken bakgrunn de har, har rett til å få vokse opp i en familie som støtter dem og gir dem kjærlighet og beskyttelse, sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern.

Enormt behov
Det er i dag mer enn 163 millioner foreldreløse barn i verden, ifølge Unicef. I tillegg opplever millioner av barn omsorgssvikt, rus, vold og misbruk i sin egen familie. I Norge venter mer enn 160 barn på å få et fosterhjem.

- Det viser hvilket enormt behov det er for styrke familier i omsorgsrollen, slik at de kan bli i stand til å gi barna sine god omsorg og en trygg oppvekst. Samtidig trenger stadig flere barn en ny familie å vokse opp i, sier Grønnern.

Den internasjonale familiedagen understreker hvor viktig familien er som ramme og basis for barns oppvekst og levekår, og støtter opp om SOS-barnebyers visjon om at alle barn hører til i en familie og utvikler seg med omsorg, respekt og trygghet.

Oppfordrer til hverdagsmagi
FN oppfordrer styresmakter, organisasjoner, skoler og individuelle til å markere dagen, slik at vi bedre kan lære om funksjoner, problemer og behov, samt styrke familien. SOS-barnebyer oppfordrer alle til å skape litt hverdagsmagi med sin familie den 15. mai, og samtidig utføre litt magi for barn som trenger en familie.


Korte fakta…

  • Familiedagen ble vedtatt gjennom en resolusjon av FNs generalforsamling i 1993, og markeres 15. mai.
  • SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Organisasjonen støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby.
  • SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 132 land over hele verden. 80 200 barn har sitt hjem i en SOS-barneby, og 430 500 får hjelp gjennom SOS-familieprogram.  

      

For mer informasjon
SOS-barnebyer v/informasjonssjef Synne Rønning
Mobil 91 79 14 11 eller e-post synne@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider for å gi barn et trygt hjem. Vi støtter familier slik at de kan skape et godt oppvekstmiljø for barna sine, og gir barn som trenger en ny familie, et nytt hjem i en SOS-barneby. Vi sørger for utdanning og helsetilbud, enten gjennom egne programmer eller i samarbeid med ansvarsfulle partnere. Målet er at barna skal bli selvstendige voksne og en ressurs for samfunnet sitt. SOS-barnebyer har over 60 års erfaring innen barneomsorg og arbeider uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion i 132 land over hele verden.  

Tags:

Om oss

Vårt arbeid Hvert år opplever mange barn å miste foreldrene sine. I SOS-barnebyer får forldreløse og forsømte barn en ny familie og et nytt hjem. Her får barna bearbeide sin vanskelige fortid og lærer å tro på seg selv og andre. Stabil og langsiktig omsorg er det sentrale i SOS-barnebyers arbeid. I en barneby får barna en fast omsorgsperson, som regel en SOS-mor, og søsken som erstatter den biologiske familien de har mistet eller aldri har hatt. SOS-barnebyer gir utdanningsmuligheter til hvert enkelt barn, slik at de som voksne skal klare seg selv. Dette er nøkkelen til en bedre fremtid både for barna og landet de bor i. SOS-barnebyer er en politisk og religiøst nøytral organisasjon, som gir langsiktig hjelp til foreldreløse og forsømte barn - uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion. Organisasjonen ble grunnlagt i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, som ønsket å hjelpe barn som hadde mistet foreldrene sine under 2. verdenskrig. Mer enn barnebyerI tillegg til å gi foreldreløse og forsømte barn et nytt hjem, arbeider SOS-barnebyer også for å forebygge foreldreløshet. Tiltak i barnebyens nærmiljø gir barneledede og andre vanskeligstilte familier muligheten til å hjelpe seg selv til en bedre og mer stabil tilværelse. Dette hindrer splittelse av familier, og sikrer en bedre livssituasjon for barna. Gratis familierådgiving, medisinsk hjelp, yrkesopplæring og aidsforebyggende tiltak er eksempler på organisasjonens utvidede virksomhet. Denne virksomheten finner sted i SOS-barnebyers barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre, sosialsentre, medisinske sentre og nødhjelpsprogrammer - prosjekter SOS-barnebyer bygger og driver i tillegg til barnebyene. Slik bedres de sosiale forholdene for SOS-barna og barna og familiene i barnebyens nærmiljø. Gjennom SOS-barnebyers utvidede virksomhet, bidrar organisasjonen til en tryggere fremtid for enda flere barn.

Abonner

Multimedia

Multimedia