SOS Hinaus – et sterkere veihjelpsnettverk på det finske markedet

Et virksomhetsoppkjøp har gjort, at SOS International nå er en større aktør på det finske bilassistansemarkedet. Fusjonen mellom Nordens største assistanseselskap og det landsdekkende nett av bilbergingsselskaper, Assistance Finland Oy, resulterer i lanseringen av SOS Hinaus. SOS Hinaus leverer nå en langt mer omfattende service til alle bilister enn tidligere.

SOS International eies av 16 nordiske forsikringsselskaper og har utelukkende levert serviceytelser på B til B nivå. Assistance Finland Oy har i hovedsak vektlagt løsninger til forsikringsselskaper, men har hatt en landsdekkende hjelpelinje for sluttbruker med motorstopp som en bibeskeftigelse. Fusjonen mellom de to har fordeler for både sluttbruker og selskaper i nettverket.  

Et sterkt kundeønske bak endringen    

Brukerundersøkelser i Finland viser et klart ønske fra kundene om en servicetilbyder med én omfattende løsning. Dette er hovedårsaken til at SOS International har sikret sin posisjon på veiassistansemarkedet. Det er kundenes behov og ønsker, som avgjør om lignende tendenser vil vise seg i de andre nordiske landene.

“Fusjonen er et svar på våres kunders behov og markedsutviklingen,” sier Anders Söderberg, Executive Vice President i SOS International. “Vi skal fortsette med å være en pålitelig, neutral white label partner, som tilbyder løsninger til sine kunder. Vi eier ikke tauebilene og utstyret, og vi selger ikke kundemedlemskaper eller tilsvarende forsikringslignende produkter,” fortsetter han og påpeker, at SOS Internationals kunder i fremtiden fritt kan velge deres egen assistanseleverandør.

Nye løsninger og muligheter

SOS International har mere end 50 års erfaring i å komme folk i forskjellige situasjoner til unnsetning - i Norden som i resten av verden. Denne solide erfaringen vil også bli utnyttet på det finske veiassistansemarkedet. Overtagelsen og lanseringen av SOS Hinaus vil gi mange nye muligheter, fordi redningstjenesten nå også vil bli markedsført direkte til de enkelte bilister. “Det er faktisk første gang, at SOS International direkte investerer i serviceytelser til sluttbruker, og vi er opptatte av å utvikle markedet på en helt ny måte og med nye paradigmer”, sier Söderberg. De mer intensive markedsføringsinnsatser vil starte i juli, og målet er å gjøre SOS Hinaus til et kjent navn hos alle finske bilister, for eksempel via radioreklamer.

Den nye ordningen vil bety mer effektive arbeidsprosesser, og de frigjorte ressursene som følge av dette vil bli brukt på fremtidig utvikling. Det integrerende IT-systemet, som hjelper SOS’ kunder med å komme tettere på deres sluttbrukere, vil være avgjørende for prosessen. Dessuten vil det komme nye tekniske løsninger, som skal forbedre nettverkets omkostningseffektivitet og gjøre ytelsene billigere for kunden og danne basis for en moderne real-time kundeservice.

Bilbergingsfirmaer i nettverket får andel i et større marked

SOS Hinaus nettverket omfatter mer enn 40 firmaer fra hele Finland. Overtakelsen vil gi de lokale firmaene mulighet til å komme inn på det voksende internasjonale markedet innen veiassistanse. Sten-Eric Sjöberg, administrerende direktør for Hinaus Sjöberg Oy, som opererer i Helsinki området, er glad for de nye muligheter som viser seg: “Jeg tror, at den nye serviceordningen og bedre ressurser til utvikling og markedsføring av forretningen vil tiltrekke flere kunder til det nye firmaet, og alle firmaer i nettverket vil kunne dra fordel av det.”

Markku Reinikainen, som er ansvarlig for kunder og nettverk, sier at firmaene i nettverket er positive overfor de nye løsninger de tilbys. ”Både små og store bilbergingsfirmaer har hilst endringen velkommen”, sier han. ”De har vært involvert i oppbyggingen av navnet, og vi forventer, at det vil gjøre oss til markedsledere innen for tauing og veiassistanse i de nordiske landene. Som en del av noe større vil firmaer i nettverket ha muligheter, som de ellers ikke ville hatt, hvis de bare skulle fungere som lokale spillere, oppsummerer Markku.

Veiassistansetjenesten er fundamentet i nettverket. Den nye organisasjonen er garantist for at firmaene har tilgang til videre opplæring, slik at de kan reagere på fremtidens utfordringer og arbeide sikkert, selv om antallet kjøretøyer, som har bruk for bilassistanse, er voksende med for eksempel nye elektriske biler og hybridbiler på veiene.

Ny look til bilbergingsnettverket

Med lanseringen av SOS Hinaus kommer det et nytt utseende til bilbergingsnettverket. Re-designet logo og fargeskjema for kjøretøyene minner om SOS Internationals selskapslogo, idet det tar hensyn til de spesielle krav til bilassistansefunksjoner.

Kranvognene med deres nye farger kan sees på veiene i sommer, mens de hjelper mennesker og berger kjøretøy.

Anders Söderberg
Executive Vice President, SOS International
Mobil: + 46 708 750 477

SOS International AB
Kottbygatan 7, 3 tr
164 28 Kista
Sverige

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Quick facts

SOS International A/S (etablert 1961) er Nordens førende assistanseorganisasjon med kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland med mer enn 20 servicekontorer over hele verden. SOS International eies av 16 nordiske forsikringsselskaper - deriblant de største i bransjen. Selskapets omsetting var i 2011 €240 mill. SOS International har 730 ansatte og over 800 tilknyttede leger, sykepleiere og psykologer. De ansatte behersker til sammen rundt 30 språk, og kommer fra forskjellige land og bakgrunn. SOS International opererer både lokalt i de nordiske land og globalt. Selskapet tilbyr assistanse i form av løsninger innen Travel Assistance, Medical Assistance, Health Assistance, Technical Assistance, Home Assistance, Crisis Management og Tracking. SOS International er fem ganger blitt kåret som verdens beste assistanse organisasjon av International Travel Insurance Journal (ITIJ).
Tweet dette