Sunn organisasjon - SpareBank 1Skade Tore Tenold 140206, jd


Forum for sunne organisasjoner, sammen med tidsskriftet Personal og Ledelse utnevnte tidligere i år SpareBank 1 Skadeforsikring til Årets Sunne Organisasjon. – Jeg ser en klar sammenheng mellom dette og de gode tilbakemeldingene fra kundene, sier Tore Tenold

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Abonner

Relaterte slipp