Eldar Mathisen ansatt som ny adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen


Eldar Mathisen ansatt som ny adm. direktør
i SpareBank 1 Gruppen


Eldar Mathisen er ansatt som ny adm. direktør i SpareBank 1 Gruppen, med ansvar for finanskonsernet SpareBank 1 Gruppen og utviklingsarbeidet i SpareBank 1-alliansen.

Han kommer fra stillingen som adm. banksjef i Sandsvær Sparebank, som driver virksomhetene under markedsnavnene SpareBank 1 Kongsberg og SpareBank 1 Drammen. Han har tidligere bred erfaring fra industri og venture capital-markedet.

- Dette er en oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Eldar Mathisen.

- SpareBank 1 Gruppen fremstår nå som solid og med meget gode resultater. Samtidig vil økt konkurranse og økte kompetansekrav bety at vi hele tiden må bli bedre. Her gjør medarbeiderne i SpareBank 1 Gruppen allerede en god jobb. Mitt fokus vil bli å videreføre den linjen.

- I tillegg skal vi videreutvikle samarbeidet i SpareBank 1-alliansen, til beste for banker og eiere som allerede fremstår blant de beste i norsk finans, både når det gjelder inntjening, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet.

Styreleder Finn Haugan i SpareBank 1 Gruppen gir uttrykk for at styret et godt fornøyd med at deres førstevalg sa ja. – Eldar har en sterk bakgrunn, og han bringer med seg egenskaper vi trenger for å utvikle SpareBank 1 Gruppen og alliansen videre. Markedsutfordringene er store, men forholdene ligger nå godt til rette for en fortsatt god utvikling for SpareBank 1, mener styrelederen.

Eldar Mathisen vil være på plass fra juni 2007.SpareBank 1 Gruppen AS er et finanskonsern eid av SpareBank 1-bankene og LO. SpareBank 1 Gruppen har datterselskaper innenfor bank, skadeforsikring, livsforsikring og fond. Selskapet leverte i 2006 et overskudd på 1007 millioner kroner etter skatt. SpareBank 1 Gruppen har iht. eksterne verdivurderinger en totalverdi på over 12,5 milliarder kroner, en seksdobling gjennom de siste 5 årene.


Oslo, den 19. april 2007


Kontaktpersoner:

Styreleder Finn Haugan,
Tlf. 900 41 002

Eldar Mathisen
Tlf. 900 33 266

Info. dir. Thoralf Granerød
Tlf. 918 30 369

Rapporter, pressestoff
og foto kan hentes på:
sparebank1.no/pressesenterSpareBank 1 Gruppen AS eies av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) og LO/fagforbund LO (10 %).

SpareBank 1 Gruppen, som ble etablert i 1996, samordner prosjektene, forvalter merkevaren og driver de felleseide produktselskapene for SpareBank 1.

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern, som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, SpareBank 1 Fondsforsikring, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort, samt 24,5 % i First Securities.
I alliansen inngår også EiendomsMegler 1-kjeden.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Cision http://newsroom.cision.com
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=23570&lang=NO Eldar Mathisen

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Multimedia

Multimedia