Historisk resultat


Historisk resultat


- SpareBank 1 Gruppens foreløpige resultat før skatt nådde en viktig milepæl og passerte 1 milliard kroner i 2006. Resultatet før skatt ble MNOK 1007, en økning på MNOK 248 fra 2005. Resultatet etter skatt ble MNOK 995 (680).
- Bank-, skadeforsikrings-, livsforsikrings- og fondsforvaltningsvirksomhetene leverer omtrent like store resultatbidrag.
- Konsernet har også en solid vekst i inntektene, med 12,9 % på 12 måneders basis.
- Resultatet gir en egenkapitalavkastning etter skatt på hele 34,7 % p.a.
- Alliansen er vesentlig styrket i 2006 ved at fire nye banker har gått inn i SpareBank 1-alliansen: Sparebankene Hedmark, Volda Ørsta, Kvinnherad og Hardanger.


- SpareBank 1 Gruppen har et resultat godt i overkant av forventningene. Det er også positivt at resultatet fordeler seg likt på forretningsområdene bank, skadeforsikring, livs-/pensjonsforsikring og fondsforvaltning. Systematisk arbeid med beste praksis, økt fokus på kryssalg og kvalitet i produkter og leveranser gir resultater. Vi har en målsetting om lønnsom vekst, og gleder oss over økt topplinje og økt resultat, uttaler adm. direktør Gunn Wærsted. – Minst like gledelig er imidlertid økt medarbeidertilfredshet og historisk lavt sykefravær, samt økt kundetilfredshet.

- SpareBank 1 har i 2006 utvidet distribusjonen med over 50 kontorer, gjennom fire nye medlemsbanker. Dette gir et SpareBank 1 Gruppen et unikt utgangspunkt for fortsatt vekst. Det gode samarbeidet i SpareBank 1-alliansen er en viktig forutsetning for de resultater som nå leveres både i bankene og SpareBank 1 Gruppen, sier Gunn Wærsted.

SpareBank 1 Livsforsikring: Solid posisjon i pensjonsmarkedet
SpareBank 1 Livsforsikring AS er fusjonert med SpareBank 1 Fondsforsikring AS. Selskapet leverer et resultat før skatt på MNOK 239,6 (224,3). Verdijustert avkastning og bokført avkastning ble hhv. 8,3 % (9,2 %) og 8,2 % (6,9 %). Selskapets risikobærende evne er god, og bufferkapitalen er ved årsskiftet 12,5 % (9,2 %) av de forsikringsmessige avsetningene.
Selskapets posisjon i markedet for salg av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er sterk, noe som også bekreftes gjennom markedsundersøkelser – der SpareBank 1 fremstår som OTP-leverandøren med mest fornøyde kunder. SpareBank 1 signerte gjennom året 10914 avtaler på OTP-området, noe som gir en markedsandel på 16,6 %. Dette gir selskapet et godt utgangspunkt i konkurransen om det individuelle spare-/pensjonsmarkedet.

SpareBank 1 Skadeforsikring: Økt bestand og godt resultat fra forsikringsvirksomheten
SpareBank 1 Skadeforsikring AS har et resultat før skatt på MNOK 227,5 (203,5), og leverer beste resultatet noensinne. Premieinntektene for egen regning er økt med 24,8 % gjennom 2006. Skadeprosenten er ved utgangen av 2006 på 69,3 % (66,7 %). Kostnadsprosenten er 20,6 % (20,5 %). Combined ratio endte på 89,9 % (87,2 %).
Skadeforsikringsselskapet har bransjens mest fornøyde kunder, viser flere undersøkelser fra eksterne byråer i 2006.

Bank 1 Oslo: Ekspansjon gjennom kontoretableringer
Bank 1 Oslo AS hadde ved utgangen av 2006 et resultat før skatt på MNOK 243 (192). Resultatet er preget av en gevinst på salget av bankens virksomhet i Hedmark til Sparebanken Hedmark. Netto renteinntekter er økt, til tross for at rentenettoen er redusert med 0,10 prosentpoeng til 1,93 % gjennom 2006. Kostnadene økte med 0,4 %. Banken har de siste to årene etablert fem nye kontorer.

ODIN Forvaltning: Tar markedsandeler på aksjefond
ODIN Forvaltning AS hadde ved utløpet av 2006 et resultat før skatt på MNOK 232,1 (146,4). Resultatfremgangen skyldes økt forvaltningskapital i aksjefondene og økt transaksjonsaktivitet. Markedsandelen for aksjefond er økt med 1 prosentpoeng gjennom året, til 20,4 %. ODIN har høstet flere utmerkelser for sine gode forvaltningsresultater gjennom 2006.

Oslo, den 16. februar 2007


Kontaktpersoner:

Adm. dir. Gunn Wærsted,
tlf. 950 45590

Finansdir. Kirsten Idebøen,
tlf. 995 22503

Info. dir. Thoralf Granerød,
tlf. 918 30369

Rapporter, pressestoff
og foto kan hentes på:
sparebank1.no/pressesenterSpareBank 1 Gruppen AS eies av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5 %), SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) og LO/fagforbund LO (10 %).

SpareBank 1 Gruppen, som ble etablert i 1996, samordner prosjektene, forvalter merkevaren og driver de felleseide produktselskapene for SpareBank 1.

SpareBank 1 Gruppen AS er morselskap i et finanskonsern, som eier 100 % av SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, SpareBank 1 Fondsforsikring, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Medlemskort, samt 24,5 % i First Securities.
I alliansen inngår også EiendomsMegler 1-kjeden.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Abonner