Langt igjen til økonomisk likestilling


Fersk pensjonsundersøkelse:
Langt igjen til økonomisk likestilling

Kvinner vet i langt mindre grad enn menn hva de får å leve av som pensjonist. Dessuten sparer de mindre til egen pensjon enn menn. Nå bør kvinnene ta affære.

En ny undersøkelse Visendi har gjort for SpareBank 1 viser store forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder kunnskap og sparing til pensjon.

Kvinner vet i mindre grad enn menn vet hva de får i pensjon. Halvparten av kvinnene svarer at de ikke vet hva de får i samlet pensjon fra Folketrygd og tjenestepensjon. Det er bare 37 prosent av mennene som svarer det samme.

Kvinner mer pessimistiske. Bare 1 av 5 kvinner tror at de samlet sett får en god nok pensjon, mens hver tredje mann tror han får en god nok pensjon.

Svært få kvinner sparer til egen pensjon. Nesten 20 prosent av kvinnene oppgir at de selv sparer til egen pensjon, mens hver tredje mann oppgir at de selv sparer til egen pensjon

- Det er langt igjen til kvinner er økonomisk likestilt med menn. Dette ser vi tydelig når det gjelder pensjon. Kvinner ligger langt etter mennene når det gjelder å ta ansvar for sin egen økonomi som pensjonist, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Pensjon er kvinnespørsmål?
Kvinner har enda større grunn enn menn til å planlegge for tiden etter endt yrkeskarriere. Både fordi de må regne med en lavere pensjon og en lengre pensjonisttilværelse enn menn. Dette tilsier at kvinner i større grad enn menn burde være opptatt av og oppdatert på egen pensjon. Dessverre er det motsatte tilfellet.

- Inntektsforskjellene mellom kvinner og menn øker når de blir pensjonister. Kvinner må stole på seg selv og ta ansvar nå. Mange vil oppleve at Folketrygd og tjenestepensjon ikke gir dem nok å leve av som pensjonist, sier Gundersen.Oslo, 8. mars 2007Kontaktperson:
Magne Gundersen, Forbrukerøkonom, SpareBank 1 Gruppen, tlf. 911 11 555.


Forbrukerøkonomi på internett:
www.sparebank1.no/forbruker


Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Visendi AS i perioden 16-20. februar 2007. Et landsrepresentativt utvalg på 1073 personer (fra 16 til 83 år) har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen.


SpareBank 1 Gruppen AS
eies av SpareBank 1 Nord-
Norge (19,5 %), SpareBank
1 Midt-Norge (19,5 %),
SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %), Sparebanken Hedmark (12 %), Samarbeidende
Sparebanker (19,5 %) og
LO/fagforbund LO (10 %).

SpareBank 1 Gruppen, som
ble etablert i 1996,
samordner prosjektene,
forvalter merkevaren og
driver de felleseide
produktselskapene for
SpareBank 1.

SpareBank 1 Gruppen AS er
morselskap i et finans- konsern, som eier 100
% av SpareBank 1 Livs -forsikring, SpareBank 1
Skadeforsikring, Bank 1
Oslo, ODIN Forvaltning og
SpareBank 1 Medlemskort,
samt 24,5 % i First
Securities. I alliansen inngår også EiendomsMegler 1-kjeden.Kontaktpersoner:

Magne Gundersen,
Forbrukerøkonom,
SpareBank 1 Gruppen,
Tlf. 911 11 555.

Hele rapporten og foto kan hentes på:
www.sparebank1.no/forbruker
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.