Nei, forsikringskundene er ikke misfornøyde


Nei, forsikringskundene er ikke misfornøyde

- De siste dagers omtale av årets EPSI-undersøkelse er kommentert i mange media under overskriften ”Forsikringskunder mer misfornøyde”. Det er i beste fall en fordreining av virkeligheten. Kundene kan i dag velge selskap som har sterkere tilfredshet enn noen gang i bransjen, sier adm. direktør Tore Tenold i SpareBank 1 Forsikring.

- Av de fire største selskapene i Norge har to framgang og to tilbakegang. SpareBank 1 Forsikring er best likt – og har hatt fremgang hvert år siden 2004. Vi ligger i dag på det høyeste tilfredshetsnivået som noen av de store har vært på siden undersøkelsene startet, konstaterer Tore Tenold.

- Selvfølgelig er vi glad for resultatet. Det viktigste for oss er at kundene er fornøyd, sier Tore Tenold. Han mener det er en fordel at kundene kan samle bank og forsikring på ett sted. – De fleste av kundene våre er både bank- og forsikrings­kunder. Å kunne tilby kunder enkel og fleksible løsninger er viktig i dag, mener han. Vi konstaterer at bankkunder med forsikring samme sted er mer tilfredse enn de uten forsikring

Kundetilfredshet i privatmarkedet
Kundetilfredsheten i forsikringsselskapene fra 2005 til 2006 viser ingen entydig utvikling, to av forsikringsselskapene taper terreng, mens tre andre vinner terreng i vurderingen fra sine kunder.
Av de 4 største selskapene har SpareBank 1 og If best tilfredshet – med SpareBank 1 i god ledelse. Disse forsikringsselskapene har også hatt en økning i kundetilfredsheten fra i 2005.

Hovedfunnene i EPSIs 2006 knyttet til skadeforsikring innenfor privatmarkedet er:
• SpareBank 1 er det forsikringsselskapet som kundene gir høyest tilfredshetsskår
• SpareBank 1 og If på privatmarkedet er de eneste av de store forsikringsselskaper som øker sin kundetilfredshet
• Vesta og Gjensidige gis lavest tilfredshetsskår på privatmarkedet

SelskapTilfredshet 2004Tilfredshet 2005Tilfredshet 2006
Vesta62,960,167,3
Gjensidige65,071,967,5
If62,967,268,2
Sparebank166,670,672,5
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=17931&lang=NO Forum for sunne organisasjoner, sammen med tidsskriftet Personal og Ledelse utnevnte tidligere i år SpareBank 1 Skadeforsikring til Årets Sunne Organisasjon. – Jeg ser en klar sammenheng mellom dette og de gode tilbakemeldingene fra kundene, sier Tore Tenold

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Multimedia

Multimedia