Nettsikkerheten under angrep

Oslo, den 3. januar 2007
- Tiden er inne for alle nordmenn å sikre sine PC’er med virusprogrammer, brannmurer og programmer som avslører om noen allerede har tatt styring over din maskin, sier Eivind Gjemdal, konserndirektør IT i SpareBank 1 Gruppen. - Norge opplever nå en oppblomstring av hackerangrep der målet er økonomisk vinning, et fenomen som allerede er godt kjent flere andre steder i verden.

Nordmenn er avansert nettbrukere, og er langt fremme i bruken av nye nettilbud. En slik bruk, sammen med god økonomi blant folk flest, vil over tid tiltrekke seg kriminelle som ser nettet som en ny ”inntektskilde”. Hittil har vi vært forskånet for de store angrepene, bl.a. fordi vi er et språkområde som er noe vanskeligere tilgjengelig enn for eksempel engelskspråklige land.

Også i Norge har vi likevel sett eksempler på svært avanserte metoder og angrep fra internasjonale ligaer. Både leverandører av beskyttelsesprogrammer, bedrifter og det offentlige utfordres nærmest på daglig basis. - Store institusjoner evner her i stor grad å beskytte seg. Utfordringen er de PC’ene du og jeg har stående på hjemmekontoret eller på barnerommet, der en for stor andel ikke har beskyttet seg mot angrep, sier Gjemdal.

- Stadig flere i Norge kjøper reiser, bøker og musikk på nett – og nettauksjoner blir også stadig mer populære. I slike tilfeller bruker vi kredittkort, som uten god beskyttelse kan misbrukes. Videre legger det offentlige ut stadig flere tjenester, der identitetstyveri absolutt ikke er ønskelig. For egen del er vi selvsagt opptatt av nettbankens sikkerhet, der vi også er avhengige av at kundene beskytter egne PC’er, for å sikre optimal trygghet.

- Det er viktig at alle tar dette på alvor, og sikrer seg avtaler som oppdaterer maskinene med beskyttelsesprogrammer. Det er også viktig å få med seg leverandørens oppgraderinger av programmer, der f.eks. Microsoft regelmessig lukker sikkerhetshull i deres programvare.

- For egen del gir SpareBank 1 kundenes gratis tilgang til denne type programmer. Det er ellers enkelt å skaffe seg og installere også fra andre kilder.

- Norge bør gå fra en foregangsland på nettbruk til også å blir et foregangsland på nettsikkerhet. Da vil gleden over internettmulighetene kunne nytes i enda større grad, avsluttet Eivind Gjemdal i SpareBank 1.


Kontaktpersoner:
Eivind Gjemdal
tlf. 915 32 218
Konserndirektør IT,
SpareBank 1 Gruppen

Thoralf Granerød
tlf. 918 30 369
Info. direktør
SpareBank 1 Gruppen

Rapporter, pressestoff
og foto kan hentes på:
sparebank1.no/pressesenterOm oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.