Tjenestepensjonsforslaget: 550 000 arbeidstakere uten uførepensjon

Pressemelding Tjenestepensjonsforslaget: 550 000 arbeidstakere uten uførepensjon Finanskomiteen legger frem innstillingen til lov om obligatorisk tjenestepensjon 8. desember. Over 550 000 arbeidstakere får pensjon gjennom jobben i løpet av 2006. – Mange arbeidstakere har nå inntrykk av at nå sikres fremtiden. Dette er ikke helt sant. Det mange ikke vet, er at minimumsløsningen i lovforslaget ikke inkluderer uførepensjon, sier direktør Tore Johnsrud i SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring. – Det betyr at nærmere 550 000 arbeidstakere fortsatt vil være uten uførepensjon utover Folketrygdens ytelser etter at den nye loven har trådt i kraft. Dette betyr at hver enkelt må sørge for å ordne dette på egenhånd. Sannsynligheten for å bli ufør er større enn at huset brenner. 90 % av de som har tjenestepensjon i dag har en uførepensjon med i avtalen. – I dag er det hovedsakelig små og mellomstore bedrifter som ikke tilbyr tjenestepensjon. Det er spesielt denne gruppen som må tenke gjennom sin økonomiske situasjon hvis de skulle bli uføre. Og stadig flere av oss blir det viser statistikk fra Trygdeetaten. Ved årsskiftet var det nesten 311 000 uførepensjonister (inkludert tidsbegrenset UP), noe som utgjør 10,5 % av befolkningen mellom 16 og 67 år. Halvering av inntekten En enslig mann på 30 år som jobber i en liten bedrift og tjener 300 000 i året, vil få omtrent 160 000 kroner i året fra folketrygden om han skulle bli ufør. For mange blir altså inntekten langt lavere enn det man hadde når man var yrkesaktiv hvis man ikke har kjøpt egen uførepensjon eller har avtale om kollektiv uførepensjon på arbeidsplassen. Oslo, den 8. desember 2005 Kontakt: Elin Handeland, produktsjef, SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring, tlf 958 75 764 Tore Johnsrud, Direktør privatmarked, SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring, tlf 900 76 600 Christian Brosstad, ass. informasjonsdirektør, SpareBank 1 Gruppen, tlf 970 80 686 SpareBank 1 er en bank- og finansallianse med nærmere 300 kontorer og 4500 medarbeidere i Norge. 19 selvstendige SpareBank 1-banker inngår i alliansen. I alliansen inngår også SpareBank 1 Gruppen AS – med selskapene SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %), SpareBank 1 Livs- og Fondsforsikring (100 %), ODIN Forvaltning (100 %), First Securities (24,5 %) og EiendomsMegler 1 (kjede). For mer informasjon om SpareBank 1: www.sparebank1.no/pressesenter ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Abonner