Undersøkelse av Norstat: Små bedrifter trege med internetthandel

2 av 3 bedriftsledere vurderer ikke å åpne nettbutikk i løpet av 2006. Litt over 20 % har derimot planer om internetthandel. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Norstat for SpareBank 1. Bare 13 % av de spurte har allerede nettbutikk.

- Tallene bekrefter det vi lenge har trodd, sier fagsjef Lise Andersen i SpareBank 1 Gruppen. - For mange små- og mellomstore bedrifter har sikkerhet og effektive betalingsløsninger vært de største hindringene for å gå i gang med egen nettbutikk. - Det er også mange av disse bedriftene som verken har kompetanse eller kapasitet til å utvikle nettbutikk på egenhånd. Mange bedrifter går dermed glipp av økt inntjening og markedsutvidelse. I tillegg opplever mange bedriftsledere at nettvirksomhet krever en annen juridisk kompetanse enn den de allerede har i dag. For eksempel gjelder dette forhold som ehandelsloven og forbrukerrettigheter på nett. Dette er enda en barriere for de små bedriftene. SpareBank 1-bankene har i samarbeid med Bankenes Betalingssentral (BBS) utviklet en enkel og sikker e-handelsløsning for nettopp små bedrifter. – Dette er ingen kompleks løsning, men ganske enkelt en nettbutikk hvor bedriften kan legge ut sitt vareutvalg, kjøpsvilkår og tilby en sikker betalingsløsning slik at kundene kan betale med kort. – Barrierene for å komme i gang er borte, avslutter Andersen. Oslo, 9. mai 2006 Kontaktpersoner: Lise Andersen, Fagsjef betaling bedriftsmarkedet, SpareBank 1 Gruppen, tlf 909 73 215 Christian Brosstad, ass. Informasjonsdirektør, SpareBank 1 Gruppen, tlf 970 80 686 Om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført på Norstats telefonomnibus med 600 intervju. Dette er en landsrepresentativ undersøkelse av små og mellomstore bedrifter i Norge. Målingen er gjennomført i 1. kvartal 2006.

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Dokumenter og linker