Usynlige voksne uten refleks


Oslo, den 7. november 2006

Usynlige voksne uten refleks

Ferske tall fra Trygg Trafikk viser at kun 1 av 10 voksne fotgjengere bruker refleks i mørket. - Dette er nedslående tall, sier kommunikasjonssjef Margrete Jæger i SpareBank 1 Forsikring. - Vi vet at det å bruke refleks i mørket reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent. Vi er flinke til å passe på barna våre, men voksne glemmer som oftest seg selv. Eller de mener kanskje det er unødvendig.

Torsdag 9. november arrangeres Refleksdagen 2006 over hele landet. - Vi markerer inngangen til mørketida ved å sette fokus på synlighet i trafikkbildet og refleksbruk, sier Jæger. - Målet med dagen er å øke refleksbruken i befolkningen, noe som kort og godt vil redde liv.

Store forskjeller i Norge
Bor du i Vest-Agder og Buskerud er sjansen minst for at du bruker refleks, men den voksne befolkningen i Sogn og fjordane og Rogaland er best i landet. - Det er ingen fornuftig grunn til at det skal være så store forskjeller mellom fylkene, sier Jæger. – Samtidig er dessverre refleksbruken også for lav i de beste fylkene.

Samarbeid mellom SpareBank 1 og Trygg Trafikk
SpareBank 1 Forsikring samarbeider med Trygg Trafikk om å bedre refleksbruken, særlig blant voksne. Dette er en videreføring av refleksarbeidet som startet i fjor med en nasjonal reflekskonkurranse.

Fakta om refleksbruk:
· Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørke med 85 prosent (TØI)
· 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket
· Bare 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks
· 1000 fotgjengere skades i trafikken hvert år, og 45-50 av disse mister livet


Reflekstellingene av voksne fotgjengere i tettbygd strøk er gjennomført av Trygg Trafikk over hele landet i perioden 16. til 19. oktober 2006.
Fylke 2006Refleksbruk i prosent
Østfold10
Akershus22
Oslo13
Hedmark10
Oppland15
Buskerud7
Vestfold17
Telemark15
Aust-Agder10
Vest-Agder7
Rogaland28
Hordaland10
Sogn og Fjordane46
Møre og Romsdal18
Sør-Trøndelag8
Nord-Trøndelag16
Nordland12
Troms18
Finmark22
Hele landet 2006 14
Antall fotgjengere 28 247
Antall med refleks 3 956Kontaktpersoner:
Margrete Jæger,
tlf. 906 80 649
Komm. sjef, SpareBank 1 Skadeforsikring


Rapporter, pressestoff
og foto kan hentes på:
sparebank1.no/pressesenter
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=17795&lang=NO
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/ImageArchive/Image.aspx?image_id=17796&lang=NO

Om oss

SpareBank 1 Gruppen AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%), SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%), SpareBank 1 SR-Bank (19,5%), Samarbeidende Sparebanker AS (19,5%), Sparebanken Hedmark (12%) og Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO (10%). SpareBank 1 Gruppen AS eier 100 % av aksjene i SpareBank 1 Livsforsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Bank 1 Oslo, ODIN Forvaltning AS, SpareBank 1 Medlemskort AS, samt 90 % av Actor Fordringsforvaltning AS, 19,9 % av SpareBank 1 Bilplan AS i Trondheim og First Securities ASA (24,5 %). SpareBank 1 Gruppen AS er sammen med SpareBank 1-bankene deltaker i SpareBank 1 Utvikling DA, som har som formål å gjennomføre felles aktiviteter som ikke er finansieringsvirksomhet. Herunder er SpareBank 1 Utvikling DA ansvarlig for nettstedet www.sparebank1.no.

Multimedia

Multimedia