10 millioner kroner i gave til Høgskolen i Narvik (pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norge gir 10 millioner kroner fra sitt gavefond til Høgskolen i Narvik. Pengene skal gå til høgskolens arbeid med å opprette et doktorgradsstudium i "Teknologi for kaldt klima". Dette er det største enkeltprosjektet som har fått støtte gjennom SpareBank 1 Nord-Norges gavefond.
 
-Vi er meget takknemlige for den gaven vi nå har fått fra SpareBank 1 Nord-Norge. Det finnes i dag ingen utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge som tildeler doktorgrader innen teknologi. Den nordområdesatsningen som nå er på gang krever et sterkt teknologimiljø i landsdelen, og dette er en rolle vi ønsker å ta, sier Kjetil Kvalsvik som er direktør ved Høgskolen i Narvik.
 
Han understreker at det teknologiske fagmiljøet ved Høgskolen i Narvik ikke vil være komplett før skolen kan tilby en doktorgrad, noe som nå vil bli mulig.
 
-Vi har fulgt utviklingen av teknologimiljøet i Narvik over lengre tid, og ser på dette som et godt eksempel på at det er mulig å utvikle sterke og nyskapende fagmiljø i landsdelen. Det at man nå ønsker å utvikle dette miljøet videre, er et arbeid som vi i SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å støtte opp om, forklarer administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Det er ikke første gang SpareBank 1 Nord-Norge støtter Høgskolen i Narvik. I fjor fikk sattelittprosjektet "HinCube" rundt 800 000 kroner fra bankens gavefond.
 
Arbeidet med å etablere et doktorgraddstudium i Narvik har en total kostnadsramme på i overkant av 22 millioner kroner. De 10 millionene som Høgskolen i Narvik nå mottar skal fordeles over en prosjektperiode på tre år.
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
 
Narvik, 6. juni 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner