Administrerende direktør Hans Olav Karde forlenger ansettelsesavtalen

Administrerende direktør Hans Olav Karde forlenger ansettelsesavtalen med ett år. Ny fratredelsesdato blir 31.12.2012.

 

Administrerende direktør Hans Olav Karde skulle etter gjeldende ansettelsesavtale fratre sin stilling i banken 31.12.2011.

Hovedstyret har henvendt seg til administrerende direktør og bedt ham fortsette. Det er enighet om at ansettelsesavtalen forlenges med ett år, slik at ny fratredelsesdato blir 31.12.2012.

Hovedstyret er meget fornøyd med denne løsningen.


Eventuelle spørsmål rettes til

kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen, tel 913 60 990.

Tromsø, 20. desember 2010

SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner