Bank 1 Oslo AS blir direkte eid av SpareBank 1-bankene og LO

Bank 1 Oslo AS skilles ut fra konsernet SpareBank 1 Gruppen AS, og blir en selvstendig forretningsbank, direkte eid av SpareBank 1-bankene og LO.
 
SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og Samarbeidende Sparebanker AS vil hver erverve 19,5 % av aksjene i Bank 1 Oslo AS. Sparebanken Hedmark og LO/forbund tilknyttet LO vil erverve henholdsvis 12 % og 10 %.
 
Bank 1 Oslo AS har til nå vært et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS.
 
Det tas sikte på at et eierskifte gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2010.
 
For øvrig viser det til dagens pressemelding fra SpareBank 1-Gruppen AS.
 
Kontaktpersoner hos SpareBank 1 Nord-Norge
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes         +47 77 62 22 11
+47 905 19774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner