Bygg kompetanse!

-Vi kommer til å trenge mange med kompetanse innen teknologi, design og naturvitenskap i årene fremover, så det er bare å sette i gang å bygge, sier informasjonssjef Leif-Arne Kristiansen i SpareBank 1 Nord-Norge. Han viser til europamesterskapet i FIRST LEGO League som starter i Bodø 16. mai. Nå ønsker banken å gjøre det mulig for flere barn og unge fra Nord-Norge å hevde seg i denne spennende konkurransen.
 
Per i dag arrangeres det tre turneringer i Nordland, to i Troms og ingen i Finnmark. Dette mener SpareBank 1 Nord-Norge er for lite. Derfor har de nå inngått en treårig samarbeidsavtale med FIRST LEGO League. Avtalen innebærer et tilskudd på til sammen 900 000 kroner fra bankens gavefond.
 
-Pengene skal gå til å øke antall deltagere i FIRST LEGO League i Nord-Norge. Vi ser at dette er en god måte å lære på, og ønsker at flere skal få sjansen til å være med, forklarer seniorrådgiver for gavefond, Reidun Lunndal, i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Ønsket om å støtte barn og unge som ønsker å delta i konkurransen har nær sammenheng med bankens eget Konjunkturbarometer for Nord-Norge som nylig ble lagt fram. Her vises det til det store behovet for kompetanse som Nord-Norge vil ha i årene som kommer.
 
-Vi tror at FIRST LEGO League kan være med på å tenne realfagsgnisten hos de unge og håper at vårt bidrag kan gjøre at barn og ungdom fra hele Nord-Norge kan hevde seg internasjonalt i konkurransen, sier Lunndal.
 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond
 •         Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og ungdom
 •         Fondet har per i dag en kapitalbase på ca. 147 millioner kroner
 •         Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål. SpareBank 1 Nord-Norge avsatte 104 millioner kroner for 2006
 •         Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen
 •  
  Om SpareBank 1 Nord-Norge
  SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
   
   
  For ytterligere informasjon kontakt seniorrådgiver Reidun Lunndal på telefon 900 92 969 eller informasjonssjef Leif-Arne Kristiansen på telefon 928 38 770.
   
  Vedlag illustrasjonsfoto til fritt bruk. Krediteres FIRST LEGO League.
   
   
  Tromsø, 15. mai 2007
  for SpareBank 1 Nord-Norge
   
  Leif-Arne Kristiansen
  informasjonssjef
   

  Om oss

  Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

  Abonner

  Dokumenter og linker