De gode resultater fortsetter i SpareBank 1 Nord-Norge

1. kvartal viser et overskudd på 229 mill kroner og god innskuddsvekst

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram resultatet for 1. kvartal 2007. Regnskapet viser et overskudd etter tap, men før skatt på 229 mill kroner. Dette er en økning i forhold til resultatet for 1. kvartal i rekordåret i fjor, da resultatet viste et overskudd på 227 mill kroner.
 
Det gode resultatet skyldes god utvikling i rente- og provisjonsinntekter, lave tap og et meget godt resultat for SpareBank 1 Gruppen AS.
 
Tallene forteller om robust bankdrift med stor og effektiv innsats fra de ansatte, om en landsdel der høykonjunkturen fortsetter, men også om sterk konkurranse i finansmarkedet.
 
Innskuddsveksten viser en god økning. De siste 12 måneder er veksten på 13,6 % mot 9,2 % i samme periode i 2006.
 
Utlånsveksten er de siste 12 måneder på 12,3 % mot 11,3 % i tilsvarende periode i fjor.
 
Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 19,5 % mot 22,5 % i samme periode i fjor.
 
Overskudd pr. grunnfondsbevis er på kr 14,21 mot kr 13,86 i 1. kvartal 2006.
 
Hovedstyret er meget godt fornøyd med resultatet pr. 1. kvartal 2007. Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter og en mer kostnadseffektiv drift.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
 
Tromsø, 25. april 2007
for Sparebanken Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
Fullstendig rapport inklusive tabeller, samt presentasjon av rapporten, kan lastes ned fra følgende linker:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.