Erverv av egne egenkapitalbevis som ledd i konsernets bonusordning

SpareBank 1 Nord-Norge har 5. mars 2014 kjøpt 44.150 NONG til gjennomsnittskurs 36,7451. Banken hadde ingen inngående beholdning av NONG.

Egenkapitalbevisene er ervervet som ledd i konsernets bonusordning, hvor deler av oppgjøret skjer i form av egenkapitalbevis.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Rolf Eigil Bygdnes, CFO, tlf 77 62 22 11

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner