FINANSKALENDER 2011

Foreløpig årsregnskap:          9. februar 2011      
Representantskapsmøter      29. og 30. mars 2011
Ex utbytte                          30. mars 2011          
1. kvartal:                            6. mai 2011         
2. kvartal:                           10. august 2011       
3. kvartal:                           26. oktober 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner