FishEx velger Cinetics handelssystem for verdens første finansielle markedsplass for sjømat.

FishEx annonserte i november sine planer om å starte verdens første finansielle markedsplass for handel med fiskekontrakter. FishEx har allerede inngått en samarbeidsavtale om clearing av de produkter som listes på FishEx. Nå er neste steg mot å etablere markedsplassen for handel av terminkontrakter for oppdrettslaks tatt; FishEx har inngått avtale med Cinetics om bruk av et internettbasert system, skreddersydd for handel med sjømat.

Ctrade er en velprøvd plattform som tidligere har revolusjonert handelen med aksjederivater i det europeiske markedet. Ctrade vil bli tilpasset for FishEx med design og funksjonalitet for handel av futures-kontrakter av oppdrettslaks.
 
Med et velfungerende handelssystem og clearing (sikkerhet for oppgjør) vil FishEx tilby alle aktører innvolert i handelen av laks helt nye muligheter for å redusere sin risiko.
 
Administrerende direktør i Cinetics, Peter Fredriksson kommenterer samarbeidet med FishEx på følgende måte:
 
"Det er veldig spennende å få være med fra begynnelsen og etablere en helt ny handelsvare på en ny markedsplass. Som gammel megler av råvarer brenner jeg for råvarehandelen, og jeg ser på oppdrettslaks som et stort fremtidsprodukt som allerede i dag konsumeres i nesten alle land i hele verden. Tiden er overmoden for at også denne næringen tar i bruk finansielle verktøyer slik aktører i andre matvarebransjer har gjort i flere tiår."
 
"Avtalen med Cinetics er viktig for oss", sier styreleder Ole Martin Andreassen. "Vi kan tilby en fullverdig markedsplass hvor brukerne kan kjøpe og selge terminkontrakter på laks. Dette kombinert med clearing og dokumenterte metoder for fastsetting av referansepris utviklet av forskere ved Norges Fiskerihøgskole, gjør at vi kan tilby fiskerinæringen en markedsplass på linje med det som eksisterer innen andre bransjer. Vi har valgt en velprøvd handelsløsning som har høstet anerkjennelse for sin driftssikkerhet og gode brukervennlighet. Systemet er enkelt å administrere og billig i drift, noe som er helt i tråd med vår målsetting om å etablere og drifte markedsplassen til lavest mulig kostnad."
 
Prosjektleder Dag Eivind Opstad sier i en kommentar: "Arbeidet med å etablere markedsplassen har gått over all forventing. Vi har på kort tid lykkes i å få på plass avtaler med solide samarbeids-partnere som gjør oss trygge på at vi kan tilby en markedsplass med alle nødvendige funksjoner og kvaliteter. Avtalen med Cinetics innebærer at en testversjon vil være ferdig utviklet medio januar, der aktørene kan gjøre seg kjent med plattformen og simulere handel.
 
Cinetics
Cinetics er et datterselskap til Cinnober Financial Technology (kåret til "supergasell" i Sverige i 2004), ledende innen utvikling av børssystem. Cinetics markedsfører og selger handelssystemet Ctrade som bl.a er solgt til Euronext.liffe, der systemet heter Cscreen og som er markedsleder innen OTC-handel med aksjederivater.
 
Ctrade plattformen ble utviklet for 4 år siden, og revolusjonerte den tidligere telefonbaserte aksjederivat handelen i Europa, slik at den  i dag er nærmest fullt ut elektronisk Utover Euronext.liffe anvendes Ctrade av meklerfirmaer både i Asia og USA.
 
Ctrade er lett å tilpasse for å kunne anvendes på mange ulike markeder, som f.eks. metaller, renteprodukter, olje, gass og aksjer.
 
Selve teknikken er kostnadseffektiv, med alle fordeler som internett gir. Alle Ctrades markeder driftes fra Stockholm.
 
FishEx
FishEx AS er opprettet av SpareBank 1 Nord-Norge, Troms Kraft AS og Norges Råfisklag sitt investeringsselskap Marinvest AS. 

Styret består av advokat Ole Martin Andreassen, Odd E. Berg, divisjonssjef i Troms Kraft og Nina Hjort, rådgiver i Norges Råfisklag. Dag Eivind Opstad er prosjektleder og Bjørn Øiulfstad rådgiver.
 
 
 
Kontaktpersoner:     
FishEx AS
Ole Martin Andreassen, styreleder   tlf  480 16 513
Dag Eivind Opstad, prosjektleder   tlf  908 52 901
 
Cinetics AB
Peter Fredriksson, adm.dir   +46 850304740

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner