Forsterker posisjonen som landsdelens egen bank

SpareBank 1 Nord-Norge forenkler organisasjonen for å styrke kundeorienteringen og tydeliggjøre posisjonen som landsdelens egen bank. I den nye banken blir hele landsdelen representert i bankens øverste ledelse.

- SpareBank 1 Nord-Norge har en fantastisk og tydelig visjon; For Nord-Norge. En slik visjon forplikter. For å leve opp til visjonen justerer vi organisasjonen. Gjennom de justeringer som gjøres i organisasjonen, skal vi bygge videre på den gode kulturen og det sterke kundefokuset som vi har i konsernet. Vi skal få bli enda bedre på det vi er gode på og bruke enda mer tid på kunden og kunderettet virksomhet. Vi skal jobbe enklere, raskere og til beste for de nordnorske bankkundene, sier konsernsjef Jan-Frode Janson.

Styrker regionene

I den nye organisasjonen blir hele landsdelen representert i bankens øverste ledelse. Dette gjøres for å forretningsorientere konsernledelsen og tydeliggjøre at SpareBank 1 Nord-Norge er landsdelens egen bank. Bankens regiondirektører i Finnmark, Troms, Hålogaland, Salten og Helgeland ble fra nyttår medlemmer av konsernledelsen i banken.

- Når vi knytter regionene sterkere til de viktige beslutningene, blir vi også mer kunderettet. Vi kutter antallet ledd, vi halverer antallet fora, vi delegerer fullmakter og vi dyrker fram kortreiste beslutninger. Når hele landsdelen er representert i ledelsen, så betyr dette at beslutningene tas nærmere kunden, forklarer Janson.

Endringer i organisasjonen

Juridisk direktør Petter Høiseth blir sammen med de fem regiondirektørene nytt medlem av konsernledelsen. Høiseth får ansvar for bankens datterselskaper og andre eierposter. Viseadministrerende direktør Oddmund Åsen har valgt å benytte seg av muligheten i sin pensjonsavtale til å slutte i SpareBank 1 Nord-Norge etter fylte 60 år.

- Oddmund Åsen har siden han tiltrådte stillingen som viseadministrerende direktør i 1996 bidratt til å utvikle SpareBank 1 Nord-Norge til en av Norges mest solide finanskonsern. Vi ønsker å takke Åsen for den jobben han har gjort for banken, sier Janson.

Den nye organisasjonen styrker kundeorienteringen i SpareBank 1 Nord-Norge gjennom økt fokus på den regionale virksomheten. Bankdriften i regionene understøttes av ny enhet for forretningsutvikling og forretningssupport, mens rollen som viseadministrerende direktør opphører.

- Den nye organiseringen tydeliggjør ansvar, forenkler styringsstrukturen og styrker kunde- og forretningsorientering i SpareBank1 Nord-Norge. Samtidig utvider vi åpningstiden i våre lokalbanker og på kundesenteret for å gjøre oss enda mer tilgjengelig for våre kunder. Visjonen og vår virksomhet skiller oss fra våre konkurrenter, det gjør oss til en unik bank. Vi er banken for Nord-Norge, sier Janson.

Kontaktperson:

Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183

Tromsø, 22. februar 2013

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.