Godkjent prospekt

Finanstilsynet har 9. mai 2011 godkjent prospekt i forbindelse med følgende emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

· Offentlig fortrinnsrettsemisjon med tilbud om tegning av opptil 14.329.659 nye egenkapitalbevis til  tegningskurs NOK 31,50 per egenkapitalbevis.
· Ansatteemisjon med tilbud om tegning av opptil 2.807.018 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 28,50  per egenkapitalbevis.

Egenkapitalbeviseiere per utløpet av 5. mai 2011 har fått tildelt 0,3 tegningsretter per egenkapitalbevis eiet, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. En (1) tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning er tillatt. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og vil være notert på Oslo Børs i tegningsperioden.
 
Tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:  

Tegningsperiode Fra og med 12. mai til og med 26. mai 2011 kl. 17:30
Tildeling og melding om tildeling ca. 1. juni 2011
Innbetaling av tildelte egenkapitalbevis ca. 3. juni 2011
Levering av tildelte egenkapitalbevis ca. 8. juni 2011
Børsnotering av nye egenkapitalbevis ca. 9. juni 2011

Fullstendig informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen finnes i prospektet, herunder informasjon om risikofaktorer.

Tilretteleggere for emisjonene er Arctic Securities ASA, Argo Securities AS og SpareBank 1 Nord-Norge Markets.

Prospektet vil bli gjort tilgjengelig på tilretteleggernes og bankens hjemmesider; www.arcticsec.no, www.argosec.no og www.snn.no innen tegningsperioden starter. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilretteleggerne.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Torsteinn Erlingsson; mob +47 970 47 175
Johnny Ryvoll; mob +47 901 30 243
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774
Advokat Petter Høiseth; mob +47 415 05 035

Tromsø, 10. mai 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner