Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge tilsatte 3. mai 2012 Jan-Frode Janson som ny konsernsjef. Janson kommer fra stillingen som viseadm. direktør i Fokus Bank.

Jan-Frode Janson er født i 1969. Han er Siviløkonom fra Siviløkonomutdanningen i Bodø, og har doktorgrad i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra NTNU. Janson har bred erfaring fra bank og god oversikt over finansbransjens utfordringer. Siden 2001 har han vært ansatt i konsernledelsen i Fokus Bank, hvorav de siste syv år som viseadm. direktør. Han har tidligere vært ansatt som daglig leder i ABB Installasjon Midt-Norge, marketing- og produktsjef i Nidar AS og som seniorkonsulent/forsker ved NTNU/Sintef.

Jan-Frode Janson overtar stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge 1. januar 2013.

Tromsø, 4. mai 2012

SpareBank 1 Nord-Norge

Kjell Olav Pettersen
hovedstyrets leder

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner