Inkalling til representantskapsmøte 30. mars 2011

Det innkalles til representantskapsmøte

onsdag 30. mars 2011 kl 09.00

i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak  9/2011 Valg av tillitsvalgte
sak 10/2011 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak 11/2011 Fondsemisjon, splitt, fortrinnrettsemisjon, rettet emisjon, fullmakt til utstedelse av fondsobligasjon og fullmakt til opptak av ansvarlig lån.
sak 12/2011 Etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)           Hans Olav Karde
Representantskapets leder           adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner