Innkalling til Representantskapsmøte 18. mars 2010

 

Det innkalles til representantskapsmøte

 

torsdag 18. mars 2010 kl 09.00 på Grand Hotell i Harstad

 

Til behandling foreligger:

 

sak     9/2010    Valg av tillitsvalgte

sak   10/2010    Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

sak   11/2010    Vedtektsendringer (sendt tidligere)

Saksdokumenter til sak 11 følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representant skapet 2010 , se vedlagte oversikt.   Forøvrig er alle som deltar 17. mars invitert som observatører på dette møtet.

 

 

 

 

 


Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                        Hans Olav Karde

Representantskapets leder                                                        adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner