Innkalling til representantskapsmøte i SpareBank 1 Nord-Norge 26. mars 2014

Det innkalles til representantskapsmøte

Onsdag 26. mars 2014 kl 09.00 i bankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.

Til behandling foreligger:

sak 10/2014 Valg av tillitsvalgte
sak 11/2014 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak 12/2014 Avvikling av regionstyrer    

Saksdokumenter følger vedlagt.

I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2014 , se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 25. mars invitert som observatører på dette møtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Jan-Hugo Sørensen (sign.)     
Representantskapets leder    

Jan-Frode Janson
konsernsjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker